👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs och skrivprojekt med fokus på de vanligaste genrerna

Skapad 2017-08-09 12:38 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
En genomgång av vanligt förekommande textgenrer: novell, debattinlägg, krönika, brev och reportage.

Innehåll

Mål för elev

Syftet med det här arbetsområdet är att eleverna ska:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 Innehåll

Under arbetsområdet kommer vi arbeta med textgenrer utifrån följande centrala innehåll: 

  • lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang
  • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
  • olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter
  • några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra
  • beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag
  • skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar

Genomförande

Arbetet kommer bestå av att eleverna läser och analyserar texterna inom de fem genrerna, enskilt och tillsammans. Avslutningsvis kommer de också att skriva egna texter.

Redovisning

Elevernas kunskaper redovisas genom uppgifter till respektive text samt genom de texter de själva skriver. 

 

Matriser

Sv SvA
The big five

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ge omdömen om och bearbeta texter
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.