👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No år 1

Skapad 2017-08-09 14:57 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Året är indelat i fyra olika årstider. Vi ska lära oss hur det ser ut i naturen, hur den förändras och vad som händer med djur och växter under året.

Innehåll

Syfte:

Du ska få utveckla din förmåga att iaktta, dokumentera och göra jämförelser,

om vad som händer med djur och växter, i naturen under året. 

 

Undervisningens innehåll och arbetssätt:

Vad ?

Du kommer att arbeta med ...

 • årstiderna: Hur vet man att det är vår? vinter? sommar? höst?
 • hur man känner igen årstider i naturen?
 • djur och växter i närmiljön.
 • hur djur och växter kan grupperas, sorteras och artbestämmas.
 • djur och växters livscykler och anpassningar till årstider.
 • enkla näringskedjor och ekosystem.

Hur ?

 Du kommer att ...

- diskutera, beskriva och förklara
- se på bilder och filmer.
- vara ute och studera naturen.
- skriva om årstiderna.
- sjunga om naturen och årstiderna.
- skapa på olika sätt.

Du kommer att få lära dig begrepp, ord, som har med naturen att göra t.ex. årstid, natur, väder, växter, temperatur, livscykler...

Detta kommer att bedömas...

Din förmåga att beskriva och förklara...
t.ex. likheter och skillnader, för- och nackdelar, orsaker och konsekvenser.

Din begreppsförmåga...
dvs. känna till och använda begrepp inom arbetsområdet.

 

 Se aktuell bedömning under fliken "bedömning". 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
No år 1

---->
---->
Årstider
Du känner till årstiderna och kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara vad som händer och förändras med djur och natur under året
Du kan årstidernas ordning, ge flera exempel samt göra enkla jämförelser vad som händer och förändras med djur och natur under året
Djur och natur
Du kan på ett enkelt sätt ge exempel på djur och växter i närmiljön samt känna till enkla näringskedjor
Du kan ge flera exempel på djur och växter i närmiljön samt hur dessa grupperas, sorteras och artbestäms