👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom och kristendom, vad är det mer än två religioner?

Skapad 2017-08-09 20:58 i Norrtullskolan Söderhamn
Ett arbetsområde om kristendom och judendom. Eleverna får träna på att jämföra religionerna, källkritiskt granska information om religionerna. Eleverna får även träna på att resonera i flera led och göra en jämförande text om religionerna.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Kristendom och judendom är två världsreligioner. Men vilken religion kom först och har de några likheter och skillnader med varandra? Kristendom är ju den största religionen men har alla kristna samma riter och ceremonier? Ja, detta kommer du att få reda på i detta arbetsområde.

Uppgifter

 • Bibeln, vad är det?

 • De tio budorden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  A 9

Matriser

Re
Judendom och kristendom, vad är det mer än två religioner?

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Världsreligionerna (Beskriver och förklarar, begreppsförmåga)
Du visar att du har baskunskaper om judendomen. Du beskriver judiska tankar såsom skapelseberättelse, syndafloden, gyllene regeln, budorden, levnadssätt. Du beskriver också bibeln och dess innehåll och betydelse. Du beskriver olika judiska handlingar såsom, sabbat, omskärelse, Bar/Bat Mitzwa och några judiska högtider.
Du visar att du har goda kunskaper om judendomen. Du förklarar på ett utvecklat sätt judiska tankar såsom skapelseberättelse, syndafloden, gyllene regeln, budorden, levnadssätt. Du beskriver också bibeln och dess innehåll och betydelse på ett utvecklat sätt. Du beskriver olika judiska handlingar såsom, sabbat, omskärelse, Bar/Bat Mitzwa och några judiska högtider och kan förklara hur allt som står ovan hänger ihop med varandra.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om judendomen. Du förklarar på ett välutvecklat sätt judiska tankar såsom skapelseberättelse, syndafloden, gyllene regeln, budorden, levnadssätt. Du beskriver också bibeln och dess innehåll och betydelse på ett välutvecklat sätt. Du beskriver olika judiska handlingar såsom, sabbat, omskärelse, Bar/Bat Mitzwa och några judiska högtider och kan förklara hur allt som står ovan hänger ihop med varandra.
Ny aspekt
Kristendomen (Beskriver och förklarar, begreppsförmåga)
Du visar att du har baskunskaper om kristendomen. Du beskriver kristna tankar såsom skapelseberättelsen, syndafloden, gyllene regeln, budorden, levnadssätt. Du beskriver också bibeln och dess innehåll och betydelse. Du beskriver även olika kristna handlingar (de olika sakramenten) och du kan beskriva viktiga personer inom kristendomen (Jesus, Noa, Abraham, Adam och Eva)
Du visar att du har goda kunskaper om kristendomen. Du förklarar på ett utvecklat sätt kristna tankar såsom skapelseberättelsen, syndafloden, gyllene regeln, budorden, levnadssätt. Du beskriver också bibeln och dess innehåll och betydelse på ett utvecklat sätt. Du beskriver även olika kristna handlingar (de olika sakramenten) och du kan beskriva viktiga personer inom kristendomen (Jesus, Noa, Abraham, Adam och Eva) och kan förklara hur allt som står ovan hänger ihop.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om kristendomen. Du förklarar på ett välutvecklat sätt kristna tankar såsom skapelseberättelsen, syndafloden, gyllene regeln, budorden, levnadssätt. Du beskriver också bibeln och dess innehåll och betydelse på ett välutvecklat sätt. Du beskriver även olika kristna handlingar (de olika sakramenten) och du kan beskriva viktiga personer inom kristendomen (Jesus, Noa, Abraham, Adam och Eva) och kan förklara hur allt som står ovan hänger ihop.
Ny aspekt
Likheter och skillnader (Jämföra, analysförmåga)
Du kan diskutera om skillnader och likheter mellan den judiska tron och den kristna tron.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan den judiska tron och den kristna tron.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan den judiska tron och den kristna tron.
Ny aspekt
Information och källor (Diskutera relevans och pålitlighet, procedurförmåga)
Du kan diskutera om källornas trovärdighet när det gäller information om viktiga judiska och kristna personer och förklara på ett enkelt sätt om källorna är pålitliga och trovärdiga.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om källornas trovärdighet när det gäller information om viktiga judiska och kristna personer och förklara på ett utvecklat sätt om källorna är pålitliga och trovärdiga.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om källornas trovärdighet när det gäller information om viktiga judiska och kristna personer och förklara på ett välutvecklat sätt om källorna är pålitliga och trovärdiga.
Ny aspekt
Likheter och skillnader (Jämföra, analysförmåga och kommunikativ förmåga)
Du kan diskutera likheter och skillnader mellan den katolska, ortodoxa och protestantiska tron (olika kristna inriktningar).
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan den katolska, ortodoxa och protestantiska tron (olika kristna inriktningar).
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan den katolska, ortodoxa och protestantiska tron (olika kristna inriktningar).
Ny aspekt
Information och källor ( Söka information och vara källkritisk, procedurförmåga)
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att ta reda på hur man visar sin tro inom de olika kristna inriktningarna.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att ta reda på hur man visar sin tro inom de olika kristna inriktningarna.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att ta reda på hur man visar sin tro inom de olika kristna inriktningarna.