👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk ht -17

Skapad 2017-08-10 10:13 i Husensjö skola Helsingborg
I ämnet bild får du använda din kreativitet och skaparglädje. Fantasin sätter gränser.
Grundskola 5 Bild
Använd din kreativitet och skaparglädje i ämnet bild. Bara fantasin sätter gränser!

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas, samt hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du ska under arbetets gång utveckla din förmåga att:

 • skapa berättande och informativa bilder utifrån dina egna upplevelser och erfarenheter,
 • skapa bilder med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer,
 • presentera och berätta om dina bilder.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

 • Du kommer att få prova på många olika tekniker att framställa bilder både i grupp och självständigt.
 • Du kommer att få prova på olika verktyg och redskap för att skapa former och bilder.
 • Du kommer att få undersöka och använda olika material på ett experimentellt sätt både plant och tredimentionellt
 • Du kommer att få genomgång och diskussion kring olika metoder, material och uttrycksformer.
 • Du kommer att presentera och berätta om egna bilder.
 • Du kommer att få lära dig mer om några kända konstnärer och dess verk.

Kommer att bedöma/dokumentation

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • skapa bilder så att budskapet framgår,
 • använda olika metoder, material och uttrycksformer på ett varierat och kreativt sätt,
 • presentera och berätta om dina egna bilder,

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Matris i bildämnet åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativ förmåga
Bli medveten om bilden som språk
Du ser bilden enbart som en bild, utan att ha förståelse att den kan ha ett budskap.
Du förstår att bilder kan ha ett budskap t ex reklambilder, nyhetsbilder, konst.
Du kan medvetet använda bilder att kommunicera med.
Analytisk förmåga
Kunna jämföra och diskutera utifrån egna och andras bilder.
Du kan med hjälp av lärarens frågor beskriva och samtala om bilder.
Du kan själv beskriva dina bilder och med viss hjälp av läraren jämföra och diskutera andras.
Du kan självständigt beskriva och förklara egna och andras bilder
Kunna utvärdera sitt arbete.
Du kan med stöd utvärdera ditt arbete på ett enkelt sätt.
Du kan med visst stöd reflektera och utvärdera ditt arbete.
Du kan på ett självständigt och reflekterande sätt utvärdera ditt arbete.
Strukturell förmåga
Kunna använda olika material, redskap och tekniker.
Du kan med lärarens hjälp använda dig av lämpliga material, redskap och tekniker för att skapa bilder.
Du kan med viss hjälp av läraren eller kamrat använda dig av lämpliga material, redskap och tekniker för att skapa bilder på ett personligt sätt.
Du kan självständigt och medvetet använda dig av lämpligt material, redskap och tekniker för att skapa bilder på ett personligt sätt.
Skapande förmåga
Kunna framställa olika bildarbeten på ett personligt, undersökande och problemlösande sätt.
Du kan med lärarens hjälp få idéer och utföra enkla bildarbeten.
Du kommer med egna idéer och kan med viss hjälp genomföra dem.
Du kommer med egna idéer och kan på ett medvetet sätt genomföra dem.