👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik och påverkan

Skapad 2017-08-10 10:34 i Vinbergsskolan Falkenberg
Påverkan på individen från olika medier. Källkritik.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Du får varje dag information till dig genom olika slags media, bland annat genom TV, radio och internet. I detta arbete skall du få lära dig att bli källkritisk dvs hur du skall hantera denna information, vad är sant och vem kan du lita på? Hur påverkas du som person av olika budskap och hur vill den som sänder budskapet påverka dig?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall utveckla ett kritiskt förhållningssätt.

Du skall få verktyg för att hantera, sortera och värdera olika slags budskap.

Du skall få förståelse om att budskapen kan komma från olika slags källor både från media men också direkt från personer i din närhe

Bedömning - vad och hur

Din förmåga att föra utvecklade resonemang kring hur vi påverkas av information från olika källor.

* Diskussioner i grupp 

Din förmåga att ifrågasätta en källas tillförlitlighet.

* Diskussioner i grupp

Du ska känna till de mänskliga rättigheterna och i stora drag veta vad de står för.

* Frågeformulär

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att göra olika gruppövningar. Ha genomgångar och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6