👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska årskurs 7-9

Skapad 2017-08-10 10:55 i Modersmålsskolan Helsingborg
Gällande version from läsåret 2013/2014 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
under terminen kommer vi i huvudsak att arbeta med olika genrer texter. vi kommer att träna mer på skrivandet och på grammatiken.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- förstå och tolka innehållet i talad arabiska och i olika slags texter
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift
- använda dig av språkliga strategier för att göra dig förstådd

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?
- Din förmåga att använda olika strategier för att förstå eller göra dig förstådd.

Hur ska bedömas?
 Genom läxförhör och hemläxor
 Hur aktiv du är på lektionerna.
 Genom att titta på det du skriver.
 Genom arbeten  och prov vi gör i klassen

 

 Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ta upp och förklara skillnaden mellan att skriva på modersmålet och på svenska t.ex. att man börjar att skriva från höger till vänster på arabiska.
Vi kommer att läsa texter och prata om de olika högtider och jämföra med hemlandet
Förklara och översätta ord på känslor och åsikter så att eleverna kan uttrycka sig på modersmålet.

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Ml  C 9