Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2017-08-10 13:30 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2013/2014 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vår, sommar, vinter och höst. Vi ska bland annat lära oss vad som är typiskt för våra fyra årstider samt vad som händer med djur och växter under dessa.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma hur du beskriver och förklarar

 • hur våra årstider skiljer sig åt
 • grodans och trädets livscykel.
 • enkla näringskedjor (vem äter vem)

Jag kommer att bedöma

 • hur du berättar om vad några av våra vanliga träd heter och hur du sorterar dem bl.a. efter hur de ser ut.
 • dina dokumentationer av våra undersökningar och jag bedömer hur du använder dig av din dokumentation i samtal.

Undervisning och arbetsformer

 • Du får upplevelser i naturen genom skogsutflykter.
 • Du gör gemensamma samt egna texter om upplevelserna.
 • Du målar, ritar, skriver till foton och bilder och gör på så sätt en enkel dokumentation av våra undersökningar 
 • Du gör experiment med löv, maskar och gråsuggor.
 • Du lär om grodans livscykel (under vårterminen följer vi grodäggens utveckling till små grodor).
 • Du lär dig vad grodor äter och vilka djur som äter grodor osv. (näringskedja).
 • Du ser på filmer som anknyter till temat.
 • Du planterar en stickling och ett frö och följer utvecklingen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: