👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering hösten 2017

Skapad 2017-08-10 13:46 i Snurran Örebro
Förskola
Babblarna är ett språkutvecklande arbetsmaterial som väcker nyfikenhet och lust hos barnen. Babblarna är utvecklat för att främja den tidiga språkutvecklingen.

Innehåll

 

Den aktuella barngruppen på förskolan Snurran är mångkulturell och består av 17 barn i åldrar 1–6 år. Vi arbetar temainriktat vilket innebär att vi utgår från barnens intresse. Barnens övergripande intresse var att hälsa på Babblarnas hus, vi var aktiva och riktade uppmärksamheten mot innehåll från förskolans läroplan.

De sex olika figurer som vi jobbar med är: Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo. Babblarna pratar sitt eget språk som helt bygger på ljudet i deras namn. Genom att lyssna på dem när de pratar och genom att härma deras sätt att prata tränas effektivt förmågan att använda betoningar och melodi i språket.

Nedan kommer de olika figurerna som vi kommer att arbeta med under hösttermin:

 

BABBA är mycket pratsam, berättar sagor för den som vill lyssna och läser många böcker. Babba symboliserar Språkkunnighet. Genom att läsa babblarnas böcker och genom rim och ramsor stärks den fonologiska medvetenheten (hur ord låter) och begreppsförrådet.

 

BIBBI är lugn. Vill gärna göra lugna rofyllda saker. Odla växter, hänga i bion, se på stjärnorna, räkna, bra på att klura ut praktiska lösningar. Bibbi symboliserar matematik och problemlösning. Vi kommer att erbjuda barnen matematiklekar (räkna, storlekar och former).

 

BOBBO: Är mycket energifylld och busig. Gillar att dansa och hoppar gärna fram. Bobbo symboliserar motorik och rörelse. Planerade rörelsesånger i kombination med musik.

 

DADDA är bra på att hitta saker, nyfiken, plockar gärna upp saker i naturen, känner och funderar. Dadda symboliserar naturvetenskapen. Utforskande i skogen på tisdagar.

 

DIDDI är snabb, vill alltid vara först, konstnärlig, kreativ och påhittig. Älskar att rita, måla och kladda. Diddi symboliserar kreativitet och skapande.

 

DODDO är snäll, rättvis och hjälper alltid sina vänner. Är en trofast vän som ser till att ALLA är med. Doddo symboliserar social kompetens. Vänskap och empati kan förtydligas och problematiseras genom dramaövningar.

 

Varför?

För att verksamheten ska skapa möjligheter för att barn ska få chans till ett livslångt lärande, och att barnen på ett lustfyllt och roligt sätt vill lära. Målet är att skapa en miljö som är rolig och språkrik som utvecklar och utmanar alla barns begreppsförråd.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016