Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-08-10 14:31 i Vessigebroskolan Falkenberg
Syfte, mål och arbetsmetoder för arbetet med matematik under vårterminen i åk 1.
Grundskola 1 Matematik
Du ska få dyka in i talens värld. Där kommer det att hända mycket spännande saker!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Du kommer utveckla din förmåga att:

 • lösa enkla matematiska problem
 • använda matemaiska ord och begrepp
 • förstå addition och subtraktion
 • använda huvudräkning och få ett räkneflyt inom talområdet 0-10 (lilla plus och minus)
 • läsa av klockan (hel och halv timme)
 • beskriva talets värde i förhållande till varandra inom talområdet 0-100
 • förklara hur du tänker och lyssna på andra
 • mäta 

Bedömning - vad och hur

 • Du kommer att få beskriva dina matematiska lösningar muntligt, skriftligt och på räknespråket.
 • Du kommer att få visa att du automatiserat lilla plus och lilla minus muntligt och/eller skriftligt.
 • Du kommer att få berätta om talets värde i förhållande till varandra.
 • Du kommer att få mäta olika saker och skriva hur långa de är (cm, m).
 • Vi gör små tester med jämna mellanrum.

Vi använder även skolverkets bedömningsstöd.

 

Undervisning och arbetsformer

 • Vi arbetar praktiskt med material och spel för att få förståelse för talens uppbyggnad.
 • Vi gör räknehändelser och arbetar med problemlösning,enskilt och tillsammans med andra, och förklarar hur vi tänker för varandra.
 • Vi ska automatisera lilla plus och lilla minus och kommer att träna detta på olika sätt ex parvis, med datorns hjälp eller matematikboken.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: