👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden, solen, månen och stjärnbilderna

Skapad 2017-08-10 15:12 i Nyhammars skola Ludvika
Detta arbete syftar till att lära sig mer om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska Fysik
Har du tittat på en fullmåne någon gång och funderat över hur den kan synas på den mörka natthimlen eller funderat över vad de olika stjärnbilderna heter? Här får du massor med kunskap om hur det är och hur det hänger i hop!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss att visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Vi ska också lära oss månens olika faser.

Vi kommer att lära oss de vanligaste stjärnbilderna. Dessutom ska vi lära oss att samtala om myter som handlar om naturen och människan.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi ska jobba med följande aktiviteter:
 • Tankekarta
 • Läsa faktatexter
 • Lyssna på berättelser om myter och äldre tiders naturvetenskapliga förklaringar
 • Skriva och rita om en myt eller äldre förklaring
 • Visa på månens faser
 • Filmer
 • Illustrera praktiskt jorden, solens och månens rörelser i förhållande till varandra
 • Rita och bygga stjärnbilder

 

 

 

Vad som kommer att bedömas:

 

 • Du ska kunna berätta och rita, om en myt eller äldre naturvetenskaplig förklaring.
 • Du ska kunna, genom skriftligt prov, namnge månens olika faser: ny-, halv- och fullmåne.
 • Du ska kunna berätta om jordens, månens och solens förhållanden till varandra: att jorden snurrar runt solen och att månen snurrar runt jorden.
 • Du ska kunna några av stjärnbilderna.

Hur du får visa vad du kan:

 

Vi kommer att ha ett skriftligt prov där du får redogöra för månens faser.

Du ska även få tillfälle att tillsammans med andra fundera över hur ni vill redovisa era kunskaper. Det kan t.ex. vara genom skriftligt prov, collage, teater, sång eller berätta om sin modell.

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Följande punkter behandlas från läroplanen i detta tema:

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Fy  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Fy  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Fy   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Fy   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  Fy   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  Fy   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  Fy   3