👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skeppsbrottet

Skapad 2017-08-10 19:41 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Svenska
Nu ska vi skriva så att "pennan" glöder, dags att göra egna böcker!

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Bedömning

Du kommer bli bedömnd på din förmåga att:

- Skriva en berättande text med en tydlig röd tråd

- göra personbeskrivningar samt beskriva omgivning/miljö och känslor på ett sätt som fångar läsarens intresse

- Bearbeta en text efter respons från andra

- Disponera och redigera en text med hjälp av iPad

- använda bilder för att förstärka budskapet i din text

- Använda dig av de stavningsregler vi gått igenom, samt att använda punkt, kommatecken, utropstecken och frågetecken mm på ett korrekt sätt.

Undervisning och arbetssätt

Du kommer arbeta enskilt med att skriva dina texter utifrån givna instruktioner. Du kommer få läsa andras texter och ge respons på dem. Andra kommer läsa din text och ge respons på den. Sedan ska du få bearbeta din text utifrån den responsen.

I varje kapitel kommer vi att fokusera extra på en eller flera skrivregler eller på ett/flera av bedömningsområdena. 

Du kommer även att få skapa bilder till dina texter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6