👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnlösa nätter SVA åk 8-9

Skapad 2017-08-10 21:11 i Förslövs skola F-9 Båstad
En planering där vi läser Arkan Asaads Stjärnlösa nätter, diskuterar och skriver kring bokens innehåll. Fokus är att träna samtalsförmågan, läsa och analysera samt redovisa genom att förbereda ett boksamtal och redovisa via en podcast.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

En berättelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv!

Innehåll

Syfte

Konkretisering av målen

 • Du visar att du kan läsa och förstå Stjärnlösa nätter samt andra texter genom att återge läsningens innehåll och delta aktivt i diskussioner kring innehållets handling och karaktärer.
 • Du visar att du kan analysera bokens samt andra texters innehåll genom att koppla det lästa till egna erfarenheter och dina kunskaper om andra texter och omvärlden. Du visar att du kan resonera kring bokens budskap t ex genom att diskutera eller skriva kring utvalda citat och frågeställningar.
 • Du visar att du kan samtala kring frågor om boken och andra texter. Du visar att du kan bidra till att kommunikationen fungerar bl a genom att kommentera vad andra har sagt men också bygga vidare Samtalet genom att ställa följdfrågor.
 • Du visar att du kan vara med och förbereda ett manus inför gruppens boksamtal om Stjärnlösa nätter. Du visar att du både kan arbeta enskilt samt i grupp med att redovisa via en podcast.  

 

Undervisning

 • Vi läser Stjärnlösa nätter och efter varje kapitel fördjupar vi förståelsen genom att svara på instuderingsfrågor.
 • Vid varje lässtopp tränar vi på att diskutera kring bokens handling, karaktärer och budskap. Vi tränar på att koppla texten till oss själva, andra texter samt vår kunskap om omvärlden.
 • Efter givna tema väljer vi ut olika citat som du själv hittar i texten. Dessa skrivs i en läslogg tillsammans med alla svar från frågeställningarna. 
 • Vi förbereder ett boksamtal. Vi skriver manus och redovisar muntligt via en podcast. Vi söker efter eller skapar egen musik till podcastens intro och outro.

Bedömning

 • Din förmåga att läsa, förstå och analysera boken och andra texter. 
 • Din förmåga att kommunicera muntligt, dels genom att bidra med ett innehåll och dels genom att bidra till att samtalet förs vidare och fördjupas. Det här bedöms i löpande kommentarer.
 • Din förmåga att förbereda och genomföra muntliga redogörelser med en fungerande struktur och innehåll som anpassas till syfte, mottagare och sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Läsa och förstå - Boksamtal/Podcast

Läsa och analysera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Läsförståelse
Visa din förståelse genom att sammanfatta och beskriva. Detta visar du i läsloggen och i samtal och diskussioner.
Du förstår en del viktiga delar men har svårt att förstå textens helhet. Du visar inte helt din förståelse i dina sammanfattningar.
Du förstår en del viktiga delar och även viktiga detaljer med visst stöd. Du visar din förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår de viktigaste delarna och helhet av textens innehåll mestadels självständigt. Du visar din förståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår viktiga delar och helhet av textens innehåll självständigt och självklart. Du visar din förståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Litteratur i sammanhang
Du resonerar kring bokens karaktärer, innehåll och budskap. Detta gör du genom att diskutera viktiga citat och händelser samt kopplar till egna erfarenheter och omvärldsfrågor.
Du har svårt att se textens budskap utifrån din förståelse. Du beskriver någon tanke men denna stannar endast vid ett påstående. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån textens budskap.
Du kan hitta enkla budskap. Du beskriver din tanke kring budskapet och resonerar genom att ge något exempel, visa på fördelar och nackdelar samt koppla till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden på ett enkelt sätt.
Du kan hitta budskap som går att läsa mellan raderna. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv. Du kan också göra kopplingar mellan texten och främst dina egna erfarenheter men också med din kunskap om omvärlden.
Du kan hitta budskap som är dolda. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden
Presentationen
I din muntliga del i gruppens arbete bedöms din redogörelse kopplat till sammanhanget.
Jag behöver träna på att göra en enkel redogörelse med en röd tråd och ett innehåll som fungerar i det tänkta sammanhanget.
Jag har en enkel redogörelse med en röd tråd och mitt innehåll är anpassat för uppgiften i det tänkta sammanhanget.
Jag har en utvecklad redogörelse med en tydlig röd tråd och med tydligt anpassat innehåll för uppgiften.
Jag har en välutvecklad redogörelse med en mycket tydlig röd tråd och med ett tydligt väl anpassat innehåll för uppgiften.
Skriftligt underlag
Du skriver ett fungerande manus till din egen del av podcasten och tänker på språk och ordval.
Jag behöver öva på att skriva olika slags texter för att få ett begripligt innehåll med i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.