Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historiska källor

Skapad 2017-08-11 08:26 i Sörviks skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Hur kan vi veta hur människor levde förr? Hur såg samhället ut? Varför kan ibland olika källor berätta om historien på olika sätt?

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att få förståelse för vad en historisk källa är, och titta på några exempel, där vi också pratar om källkritik. 

Arbetssätt

Du skall:

* Läsa faktatexter om historiska källor.
* Diskutera.
* Titta på film där livet förr skildras.
* Jämföra två olika källor som beskriver samma historiska händelse.

Konkretisering av  mål

Efter avslutat arbetsområde skall du ha visat att du:

* har förståelse för de olika historiska begreppen som vi går igenom

.* kan ge exempel på hur man kan granska olika källor, samt ge exempel på varför olika historiska källor berättar om samma händelse på olika sätt

Såhär får jag visa vad jag kan:

* Genom att aktivt delta vid skriftliga och muntliga uppgifter i klassrummet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: