Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optikens grunder

Skapad 2017-08-11 08:43 i Testskola Gymnasiet Kristinehamn
Optik
Gymnasieskola Naturkunskap
Vi studerar brytning, reflektion, strålgångar och fokusering av vitt ljus samt studerar färgblandning.

Innehåll

 

 Mål för arbetsområdet

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 •  Mål 1
 •  Mål 2
 •  etc
 • etc

 

De förmågor/långsiktiga mål och centrala innehåll som vi har fokus på i arbetsområdet finner du längre ned på sidan under rubriken "Kopplingar till läroplanen".

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Laboration
 •  Studiebesök
 •  Etc

 

Vissa av dessa aktiviteter och uppgifter hittar du länkar till längre ned på sidan. Följ dem för att få mer information om aktiviteten/uppgiften.

 

Bedömning/synliggörande av förståels

 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Kamratbedömning
 • Skattning, vad kan du nu/under arbetet/efter arbetsområdet
 • Jämföra med exempelarbeten
 • Följa checklista
 • Skriva gemensam laborationsrapport

 

Källor vi kommer att använda

 

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  http://qwert.se
 •  Lärobokenb
 •  Film från Youtube
 •   Etc

Uppgifter

 • Laborationsrapport

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
  Nak
 • Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.
  Nak
 • Centralt innehåll
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  Nak  -
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
  Nak  -

Matriser

Nak
Bedömning Optik

Naturvetenskapligt arbetssätt

 • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
Du har grunderna
Du utvecklar
Du behärskar
Genomföra
Genomför undersökningar och använder då utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Genomför undersökningar och använder då utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Genomför undersökningar och använder då utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dra slutsatser
Drar enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Drar välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
Dokumentera
Gör enkla dokumentationer av undersökningar
Gör utvecklade dokumentationer av undersökningar
Gör välutvecklade dokumentationer av undersökningar

Beskriva och förklara samband

 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Du har grunderna
Du utvecklar
Du behärskar
Kunskaper om fysikaliska sammanhang
ögats optik, synfel, regnbågen, ljusets egenskaper, fiberoptik, totalreflektion, laser
Har grundläggande kunskaper om fysikaliska sammanhang. Ger exempel och beskriver med viss användning av begrepp, modeller och teorier.
Har goda kunskaper om fysikaliska sammanhang. Förklarar och visar samband med relativt god användning av begrepp, modeller och teorier.
Har mycket goda kunskaper om fysikaliska sammanhang. Förklarar och visar på samband med något generellt drag med god användning av begrepp, modeller och teorier.
Föra resonemang, hitta samband
ögats optik, synfel, regnbågen, ljusets egenskaper, fiberoptik, totalreflektion, laser
För enkla och till viss del underbyggda resonemang och kopplar ihop händelser i vardagen och samhället med ljus.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och kopplar ihop händelser i vardagen och samhället med ljus och visar då på förhållandevis komplexa samband.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang och kopplar ihop händelser i vardagen och samhället med ljus och elektricitet.och visar då på komplexa samband.
Samtal, diskussioner och ta ställning
- om frågor som rör ljusets egenskaper
Ger enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Ger utvecklande motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Ger välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: