👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-08-11 08:52 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 4 Historia
Vad hände under medeltiden? Hur var det att leva på medeltiden? Hur delades folket upp? Hur påverkade kristendomen folks liv? Vem var Heliga Birgitta? Digerdöden... ja, det var en hemsk sjukdom och allt detta ska vi lära oss om.

Innehåll

Detta ska vi lära oss:

Vem blev Sveriges förste kung?

Vilken religion trodde folket på?

Vem bestämde i landet?

Hur bildades städer?

Hur levde folk under medeltiden?

I det medeltida samhället bildades nya grupper. Vilka vad dessa och vad gjorde de? Vad skiljer dem åt?

Munkar och nunnor spred kunskap från klostren. Vilka kunskaper har du glädje av idag?

Vem var Heliga Birgitta? Vad gjorde hon?

Hur handlade länderna med varandra? Vad köpte man? Vad sålde man?

Vilka konsekvenser fick digerdöden?

Vad gjorde medeltida barn? Vad gör du på din fritid? Vad skiljer era liv åt? Vad har ni gemensamt?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Formulerar ställningstaganden och motiveringar
Vilken religion trodde folket på? Vem bestämde i landet? Vad var det för fördelar eller nackdelar med detta styre?
Jag formulerar mina åsikter på ett enkelt sätt. Jag motiverar och anger någon fördel eller nackdel med att ha en viss religion eller att styra ett land på detta sätt.
Jag formulerar mina åsikter på ett utvecklat sätt. Jag motiverar och anger någon fördel och nackdel med att ha en viss religion och att styra ett land på detta sätt.
Jag formulerar mina åsikter på ett utvecklat sätt. Jag motiverar och anger några fördelar och nackdelar med att ha en viss religion och att styra ett land på detta sätt.
Berättar
Svenska statens framväxt: Hur blev det städer? Hur levde folk under medeltiden? I det medeltida samhället bildades nya grupper. Vilka vad dessa och vad gjorde de? Vad skiljer dem åt?
Jag berättar på ett enkelt sätt hur städer bildades. Jag berättar även hur folk kunde leva och vad samhällsgrupperna hette.
Jag berättar på ett utvecklat sätt hur städer bildades. Här ger jag namn på någon stad som bildades under denna tid. Jag berättar även hur folk kunde leva, vad samhällsgrupperna hette och vad som skiljer dem åt.
Jag berättar på ett välutvecklat sätt hur städer bildades. Här ger jag namn på några städer som bildades under denna tid. Jag berättar även hur folk kunde leva, vad samhällsgrupperna hette och vad som skiljer dem åt samt vad respektive grupp gjorde och levde.
Reflekterar
Munkar och nunnor spred kunskap från klostren. Vilka kunskaper har du glädje av idag? Vem var Heliga Birgitta? Vad gjorde hon?
Jag reflekterar över klostrens betydelse på ett enkelt sätt. Här kan jag tala om en sak som vi har nytta av idag. Jag reflekterar över Heliga Birgittas liv och vad hon gjorde.
Jag reflekterar över klostrens betydelse på ett utvecklat sätt. Här kan jag tala om några saker/tjänster som vi har nytta av idag. Jag reflekterar över Heliga Birgittas liv och vad hon gjorde och betytt för Sverige.
Förklarar samband med idag.
Handeln i Norden och Europa: Hur handlade länderna med varandra? Vad köpte man? Vad sålde man?
Jag förklarar något enkelt samband mellan handeln idag och för 500 år sedan.
Jag förklarar på ett relativt utvecklat sätt samband mellan handeln idag och för 500 år sedan genom att förklara vad som exporterades och importerades då och nu.
Jag förklarar på ett utvecklat sätt samband mellan handeln idag och för 500 år sedan genom att förklara vad som exporterades och importerades då och nu och vad det innebär för oss och för andra länder.
Redogör för konsekvenser
Vilka konsekvenser fick digerdöden?
Jag redogör enkelt för någon konsekvens som digerdöden innebar för den enskilda människan eller för samhället.
Jag redogör relativt utvecklat för några konsekvenser som digerdöden innebar för den enskilda människan. Jag redogör för vad som skedde, varför det ägde rum och vilka som drabbades.
Jag redogör utvecklat för några konsekvenser som digerdöden innebar för den enskilda människan. Jag redogör för vad som skedde, varför det ägde rum, vilka som drabbades och hur det påverkade samhället i stort.
Beskriver några samband
Vad gjorde medeltida barn? Vad gör du på din fritid? Vad skiljer era liv åt? Vad har ni gemensamt?
Jag beskriver vad barn gör i dag och vad barn kunde ägna sig åt under medeltiden. Jag nämner något gemensamt eller något som skiljer oss åt.
Jag beskriver vad barn gör i dag och vad barn kunde ägna sig åt under medeltiden. Jag nämner några saker som är gemensamma och något som skiljer oss åt eller omvänt.
Jag beskriver vad barn gör i dag och vad barn kunde ägna sig åt under medeltiden. Jag nämner fler saker som är gemensamma och som skiljer oss åt.