👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5

Skapad 2017-08-11 08:56 i Hertingsskolan Falkenberg
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
Grundskola 5 Matematik
Arkimedes sade aldrig: "Rubba inte mina cirklar." Istället sade han: - "Passa´re!"

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Redovisa lösningar skriftligt och muntligt
 • Använda matematiska symboler och begrepp 
 • Förstå och lösa matematiska problem på olika sätt i grupp och enskilt. 
 • Avgöra rimligheten i dina lösningar

Hur ska det bedömas?

 • Fortlöpande under terminen och i samband med diagnostiska prov
 • Genom kamrat- och  självbedömningar
 • I  samband med samtal och diskussioner

Undervisning och arbetsformer

Du får träna på detta 

 • Enskilt eller i grupp
 • Muntligt eller skriftligt
 • Digitalt, praktiskt och analogt

I samband med:

 • Gemensamma genomgångar 
 • Arbete med matematiska grunder, symboler och begrepp 
 • Hjärngympa
 • Praktiskt matematik