👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4, extrastöd

Skapad 2017-08-11 08:56 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Taluppfattning inom talområde 0-10
Grundskola 1 Matematik
Vi räknar till 20 och lär oss tal inom talraden 0-20. Vi räknar addition och subtraktion. Vi räknar dubbelt och hälften och poängterar likhetstecknets betydelse. Vi lär oss om udda och jämna tal.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förståelse i  hur talen 0-20 är uppbyggda och ha kunskap om talraden 0-10
Du ska förstå begreppen addition, plus + subtraktion, minus - och lika med =
Du ska kunna räkna med addition, subtraktion inom talraden 0-10 och likhetstecknets betydelse, lika mycket på båda sidor om likhetstecknet.
Du ska utveckla din förståelse i talradens tvillingar, 2+2, 3+3, 4+4 5+5 6+6 7+7 8+8 9+9 10+10
Du ska utveckla din förståelse för begreppen dubbelt och hälften och udda och jämna tal
Du ska utveckla din förståelse för begreppen större än-mindre än, fler-färre

Bedömning - vad och hur

Bedömning - Vad?
Du ska ha kunskap om
* Talraden 0-20 och framåt efter egen förmåga
* Addition och subtraktion
* Tvillingar,2+2, 3+3, 4+4,5+5,6+6 osv
* Dubbelt, hälften

*udda och jämna tal

* Större än, mindre än
* Fler- FärreBedömning - Hur
Läraren observerar hur du
*Deltar i samtal och diskussioner
*Skriver och räknar
*Löser uppgifter
*Självbedömning efter avslutat område, vad har varit svårt-lätt?

Undervisning och arbetsformer

Vi tittar på talraden 0-20 vi arbetar praktiskt med talraden, vad kommer efter 3 osv
Du visar praktiskt på en lösning efter att du fått 10 kronor i låtsaspengar att handla för.
Vi ser film om 10 kompisar på stranden, därefter får du addera+ tal inom talraden 0-10, 2+8, 3+7 osv.

Vi målar en regnbåge och tydligt under varje färg visar vi med siffror vilka tal som blir talet 10 tillsammans, addition
Du räknar självständigt genom att addera+ och subtrahera- 10-kompisar
Du samarbetar med en kompis och skriver och ritar ett "mattehus" inom talen 1-10 och ni redovisar för klassen om hur ni tänkt och gjort.
Vi arbetar praktiskt med olika material för att utveckla förståelse för begreppen dubbelt och hälften och därefter räknar du självständigt.
Vi spelar mini-curling, bowling och kastar pil och spelar spel
Vi spelar additions och subtraktions Bingo

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3