Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna - hinduism och buddhism

Skapad 2017-08-11 09:29 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 8 Religionskunskap
Under det här arbetsområdet kommer du på nytt att få bekanta dig med de fem världsreligionerna. Vi kommer att titta på övergripande likheter och skillnader för att sedan göra en fördjupning när det gäller hinduismen och buddhismen.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

utveckla följande förmågor och lära sig...

 • Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa. 
 • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
 • Samband med samhälleliga förhållanden

Till exempel:

 • Vad finns det för olika centrala tankegångar inom de olika världsreligionerna?
 • Vad finns det för olika tolkningar och hur påverkar det samhället?
 • Hur har religionerna växt fram historiskt sett?
 • Hur påverkar religionen samhället?
 • Hur är det att leva i ett sekulärt samhälle jämfört med ett icke-sekulärt samhälle?

 Så här ska vi arbeta...

Det kommer att bli en del lärarledda genomgångar där grunderna i de olika världsreligionerna presenteras. Du kommer att få svara på frågor om hinduismen och buddhismen samt göra en jämförelsematris över de fem världsreligionerna. Du kommer även att få delta i diskussioner både i helklass och i smågrupper.
 
Vi kommer att använda oss av bland annat läromedlet Digilär.se och det mesta av arbetet sker i Classroom. I slutet av arbetsområdet kommer du att få göra en kunskapskontroll.
 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • visar upp dina kunskaper om världsreligionerna genom att resonerar kring centrala tankegångar, urkunder och religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • för resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • resonerar kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden.Utvärdering

Utvärdering

Efter arbetsområdet kommer du att få svara på frågor för att utvärdera innehållet, arbetsformer samt din egen insats.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: