👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2017-08-11 09:43 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Ett arbetsområde om Vasatiden.
Grundskola 5 Svenska Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Där börjar vi vårt arbete om Vasatiden. Vasatiden är tiden mellan år 1523 - 1611 och då styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner efter hans död tar över tronen. Vi ska lära oss om den här tiden och hur Sverige förändrades och hur kyrkans ställning förändras.

Innehåll

Tid

Vecka 40-45

Mål

Konkretiserade mål

 • Du ska ha kunskaper om olika händelser och personer från Vasatiden.
 • Du ska kunna berätta om hur Sverige blev ett eget land
 • Du ska kunna ge exempel på hur Vasatiden har påverkat oss idag
 • Du ska kunna diskutera hur och varför samhället förändras, vad människor gör och hur de levde.
 • Du ska kunna använda dig av historiska begrepp när du diskuterar och redogör om Vasatiden. 
 • Du ska kunna beskriva vad reformationen innebar för Sverige och för övriga Europa

Arbetssätt: Hur ska vi jobba?

 • Vi kommer att se på filmer, läsa berättelser och diskutera tillsammans.
 • Vi kommer att läsa och sammanfatta texter i historieboken. 
 • Vi kommer att enskilt svara på frågor om texten i Google Classroom.
 • Vi lär oss olika begrepp som används inom arbetsområdet.
 • Vi värderar informationen vi får genom texter och filmer
 • Vi tillverkar en tidslinje gemensamt i klassrummet över tidsperioden
 • Vi arbetar i grupper om 3-4 elever där vi ska skriva manus om varsin del av Gustav Vasas liv. 
 • Vi dramatiserar vårt manus för klassen.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Samarbeta i gruppen
 • Vara delaktig i samtal och diskussioner
 • Kunna söka och värdera information
 • Använda dig av olika begrepp inom detta arbetsområde
 • Göra jämförelser mellan historien och idag

Utvärdering

 Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång. Dessutom kommer vi att ha en skriftlig utvärdering och ett skriftligt test under vecka 44. Förutom detta kommer elevernas dramatisering om Gustav Vasas liv och redovisning inför klassen bli en form av utvärdering.

Uppgifter

 • Utvärdering av arbetet Vasatiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6