👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden ht17

Skapad 2017-08-11 10:12 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Nyckelbegrepp

Kompis
Samsas
Hjälpa
Glad
Ledsen
Arg
Rädd

 

Planerade insatser

Tema Kompis

Under temat kommer ett ägg till Kristallen som vi behöver ta hand om. Med tiden kommer ägget kläckas och en ny kompis tillkommer i gruppen. Tanken är att vi tillsammans med hjälp av ägget/djuret kommer fram till hur vi tar hand om en kompis på bästa sätt.

 

Samarbete

Vi kommer ha aktiviteter med samarbets- och turtagningslekar anpassade efter barnens förmågor.

 

Storsamling

Nästan varje dag har vi storsamling där vi sjunger, berättar sagor kopplat till temats innehåll eller samtalar om innehållet. Vid samling uppmärksammar vill barn/pedagoger som är här respektive inte här.

 

Valda målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:

  • Visa respekt för både barn och vuxna. 

  • Inbjuda till ett inkluderande kompisklimat. 

  • Se värdet av allas olikheter. 

 

Metodval

Vi kommer att dokumentera arbetet genom observationer, bilder och film.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016