👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik ht-19

Skapad 2017-08-11 11:42 i Långåsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med trafik som tema. Fokus kommer vara på trafiksäkerhet och regler inom området trafik som berör eleverna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • kunna de vanliga trafikregler som gäller när man går och cyklar
 • kunna se var det finns trafikfarliga ställen i närområdet
 • diskutera trafiksäkerhet
 • känna till några vanliga trafikmärken.
 • veta hur en reflex fungerar och varför du ska använda den.
 • veta de olika delarna som måste finnas på en cykel.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

- Identifiera riskfyllda platser i närområdet och komma med förslag om hur de skulle kunna bli säkrare

Du visar din kunskap genom att:

 • Delta i samtal och diskussioner
 • Genom att lösa uppgifter kopplade till målet.  

Undervisning och arbetsformer

Temat kommer beröra:

 • Vanliga trafikregler
 • Trafiksäkerhet
 • Elevernas skolvägar
 • Skolskjuts
 • Cykel
 • Reflex

Vi började med att göra en mindmap över elevernas förkunskap, vad de vill veta och hur vi kan ta reda på det. Tillsammans kom vi fram till att vi skulle skriva texter, berätta om trafik, visa saker, se på foton, måla och göra statyer med kroppen/charader kopplade till temat trafik. Vi kommer också bland annat att se på programmet Gatsmart, måla våra skolvägar, göra diagram, göra egna trafikböcker och gå på en trafikpromenad.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3