👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska A

Skapad 2017-08-11 11:58 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Vi ska träna på att bygga upp ditt basordförråd - det betyder att du kommer att lära dig många nya ord för att kunna använda dem när du vill prata med andra och använda när du läser andra ämnen. Vi kommer också att ägna mycket tid åt läsningen och skrivningen.

Innehåll

Vi kommer att

 

 • lära oss många nya ord för att kunna kommunicera och fortsätta studera andra ämnen
 • läsa olika typer av texter: enkla fakta- och skönlitterära texter
 • träna mycket på att öka lästempot och läsförståelse
 • träna på olika strategier för att kunna göra oss förstådda när det egna språket inte räcker till
 • träna på att skriva enkla texter både på Ipad och för hand
 • repetera regler kring användning av stor/liten bokstav samt punkt
 • träna hörförståelse lära oss regler kring ordföljd och meningsbyggnad
 • lära oss hur verbet ser ut i olika tempus.
 • lära oss om substantiv och dess former
 • träna på hur man uttrycker sig i olika sammanhang

 

Du kommer  få möjligheten att visa vad du kan genom

 • att du aktivt deltar i samtalen
 • filmar dig själv och visar för mig och gruppen
 • återberättar lästa texter 
 • sammanfattar korta berättelser 
 • skriver korta återberättande texter
 • ger feedback på kompisarnas filmer/texter och presentationer
 • kommenterar lästa texter
 • producerar en liten bok där du berättar om dig själv
 • använder Ipaden för att skriva dina texter, spela in presentationer och korta filmer

 

 

 

  

Uppgifter

 • Svenska A

 • Svenska A

 • Svenska A

 • Vad var det som hände? Kapitel 10 ord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6