👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska Pedagogisk Planering för FÖRSKOLA

Skapad 2017-08-11 14:07 i Modersmålsenheten Helsingborg
Genom undervisningen i modersmål ska eleverna bl.a. ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Grundskola F Modersmål
Mål att sträva mot enligt Lp De mål vi har utgått från är: Skolan skall i sin undervisning i modersmålet (arabiska) sträva efter att eleven ‐utvecklar sin förmåga att använda modersmål arabiska för att kommunicera i tal och skrift ‐utvecklar sin förmåga att använda modersmål arabiska muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

Målet med undervisningen är att du:

 • Synliggöra språket på olika sätt
 • Intressera sig för bokstäverna och deras ljud
 • Du använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
 • Du känner igen flera bokstäver, kan läsa ihop dem till ord och förstår vad du läser.
 • Du kan skriva ditt namn och skriva av bokstäver, ord och korta meningar.
 • Utveckla sin förmåga att tala och lyssna
 • Du kan lyssna och följa med i handlingen när någon läser för dig.
 • Börja skriva efter sin förutsättning
 • Veta läs och skrivriktningen
 • Underlätta läs och skrivinlärningen
 • Skapa ökad kontakt och socialt samspel
 • Skapa ett lustfyllt lärande

Så här kommer vi att jobba: 

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Räkneord, färger, djur, klassrumsord, hälsningsfraser, sånger, lekar och ramsor.
 • Eleverna kommer att få leka, sjunga och härma enkla fraser och ramsor.
 • Eleverna behöver kunna färgerna, räkneorden 1-10 , några vanliga djur, klassrumsord och fraser. 

Vi har även utgått från bedömningens inriktning:

Bedömningen gäller 

‐ Elevens förmåga att förstå talad och skriven modersmålet arabiska

Konkretisering av målen:

 • Du härmar ramsor och sånger
 • Du deltar i lekar 
 • Du vågar svara på och ställa enkla frågor
 • Uttrycker dig i tal och skrift så andra förstår
 • Förstår vad andra säger och t ex: delta i samtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml