👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 - Mattedetektiverna

Skapad 2017-08-12 14:15 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Matte ska vara spännande och roligt! I Mattedetektiverna kombineras en spännande deckarhistoria med inlärning av olika moment i matematiken.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Du ska få möjlighet att träna:

 • förmågan att lösa problem
 • förmågan att använda och analysera begrepp
 • förmågan att göra beräkningar
 • förmågan att föra och följa logiska resonemang
 • förmågan att samtala och redogöra

 

Arbetssätt

Du kommer att:

 • träna problemlösning
 • träna att använda olika begrepp i rätt sammanhang
 • träna på att göra olika beräkningar
 • träna enskilt och i grupp på att samtala kring matematikuppgifter och dess olika lösningar

 

Bedömning

Du ska kunna:

 • välja olika strategier vid problemlösning
 • använda matematiska begrepp vid rätt tillfälle
 • göra olika beräkningar
 • redovisa för dina resonemang både muntligt och skriftligt

 

Du visar vad du kan genom att:

 • arbetar utifrån instruktioner
 • vara aktiv vid muntliga diskussioner
 • genomföra diagnoser och tester
 • redovisa tankegångar  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3