👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering NO åk 7 HT19

Skapad 2017-08-12 14:44 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi Teknik Fysik Biologi
Här hittar du de områden vi jobbar med under HT19 inom naturkunskapen (kemi, biologi, fysik, teknik).

Innehåll

Jordens liv och organismernas systematik

 • (Bi, Ci18) Organismernas systematik
 • (Bi, Ci17) Fältstudier och experiment.
 • (Bi, Ci19) Biologiska undersökningar, begrepp, modeller och teorier.
 • (Bi, Ci7) Bakterier, virus och sjukdomar.
   

Materiens uppbyggnad

 • (Ke, Ci1) Materiens uppbyggnad.
 • (Ke, Ci19) Kemiska modeller och teorier.
 • (Ke, Ci20) Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
 • (Ke, Ci15) Hantering av kemikalier och brandfarliga ämnen. 
 • (Ke, Ci3) Faser och fasövergångar, samt spridningsprocesser. 

 

Kemiska föreningar, vatten, syror och baser

 • (Ke, Ci21) Systematiska undersökningar.
 • (Ke, Ci23) Kemiska undersökningar, begrepp, modeller och teorier.
 • (Ke, Ci24) Dokumentation av undersökningar.
 • (Ke, Ci2) Kemiska föreningar, molekyl- och jonföreningar samt kemiska reaktioner.
 • (Ke, Ci4) Vatten som lösningsmedel.
 • (Ke, Ci5) Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

 

Faser, fasövergångar, densitet, tryck, temperatur och volym.

 • (Fy, Ci7) Fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur.
 • (Fy, Ci8) Materiens spridning i naturen.
 • (Ke, Ci3) Faser och fasövergångar, samt spridningsprocesser. 
 • (Ke, Ci6) Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • (Te, Ci15) Konsekvenser av teknikval.
 • (Te, Ci14) Återvinning samt återanvändning av material och hållbar utveckling.

 

Mer detaljerad planering av de olika arbetsområdena läggs på classroom.