👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Eldorado 1A

Skapad 2017-08-12 19:31 i Tunets skola Borlänge
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att arbeta med matematik flera gånger i veckan, vi utgår ifrån matteboken Eldorado. Detta gör vi på flera olika sätt: muntligt, skriftligt, laborativt samt spela mattespel. Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

- Förstå och använda talen inom talområdet 0-10

- Förstå och kunna använda räknesätten addition och subtraktion

- Förstå matematiska begrepp som fler, färre, lika många

- Förstå likhetstecknets betydelse

- Känna till de geometriska formerna kvadrat, rektangel, cirkel och triangel

Bedömning

Din förmåga att förstå:

- Addition, subtraktion och likhetstecknets betydelse

- Inom talområdet 0-10 kan talens grannar, antal-siffra samt dela upp talen

- Begreppen fler, färre och lika många

- Kunna känna igen och namnge de geometriska formerna kvadrat, rektangel, cirkel och triangel

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- Utgå ifrån matteboken Eldorado, spela spel och praktisk matematik.

- Prata matematik, vi undersöker och kommer fram till att det finns olika sätt att lösa en uppgift.

- Arbeta gemensamt i helklass, grupper samt enskilt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3