Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1

Skapad 2017-08-12 19:55 i Tunets skola Borlänge
Grundskola 3 Engelska
Vi utgår från UR:s utbildningsserie "Pick a colour" och de teman som serien tar upp. Vi tränar på ord, härmar, sjunger sånger, leker lekar och spelar engelska spel.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att:

Förstå tydlig talad engelska.

Hålla olika former av enkla samtal och dialoger.

Förstå enkla instruktioner och beskrivningar.

Att förstå filmer och dess innehåll.

 

 

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få lyssna till talad engelska och träna dig i att förstå korta instruktioner och texter. Vi pratar om vardagliga saker enligt följande teman; My name, Family, Body, Food, Clothes, What I like, Animals, School, Move around and The week. Du kommer att få leka lekar, sjunga, göra dramaövningar och spela spel.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Delta vid hörövningar, filmer, sång och lekar.

Förstå tydlig talad engelska.

Säga enkla meningar på engelska.

Svara på enklare frågor.

Följa enkla instruktioner.

Bedömning kommer att ske fortlöpande under läsåret genom att observera och dokumentera elevernas väg till lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: