Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Den osynliga flickan

Skapad 2017-08-13 15:19 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Att lära om hur livet är i andra delar av världen är viktigt för att förstå sitt eget liv. Genom att läsa en roman om en flicka i Afghanistan kommer du att lättare förstå hur en jämnårig lever sitt liv i detta land.

Innehåll

Mål

I detta arbetsområde kommer du att träna din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur. Du kommer också att utveckla din förmåga att skriva.

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med

  • att tolka innehållet i romanen som utspelar sig i en annan del av världen och som handlar om människors villkor och identites- och livsfrågor där.
  • romanens uppbyggnad med tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar och dialoger
  • att skriva miljö- och personbeskrivningar, dialoger
  • skapa text där ord och bild samspelar

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta mycket gemensamt med boken. Oftast kommer jag att högläsa kapitel för kapitel och sedan kommer du att få uppgifter att göra i samband med att du har lyssnat/läst. Det krävs att du lyssnar noga/läser långsamt för att hinna tänka, reflektera och ta ställning. Du kommer både att få skriva svaren och/eller redovisa dem muntligt. Du måste därför vilja och våga säga det du tänker för att en diskussion ska komma igång.

Vi kommer också att ha genomgångar och övningar på att skriva miljö/personbeskrivningar och dialoger. Då arbetar du också med att ta emot råd och ge råd till andras texter.

Slutligen ska du göra en sammanfattande längre text där ord och bild samspelar.

Visa din kunskap - Bedömning

Du visar din kunskap genom
  • att delta i diskussionerna och besvara innehållsfrågorna till romanen
  • att göra skrivövningarna
  • att använda dig av råden du får om din text
  • att ge råd till andras texter
  • att skapa en något längre text där ord och bild samspelar

Jag/vi kommer att använda utvecklingsmatrisen här nedan.

Reflektion

Vad har du blivit bättre på genom att arbeta med detta arbetsområde?
Vad behöver du träna mer på?
Vad har känts roligt/tråkigt?

Vilken nytta kan du komma att få av det du lärt dig nu?

Matriser

Sv
Fg Läsamatris - Läsorienterad förståelse

Vad du fastnar för och lägger märke till i texten
Du hänger med i textens handling. Det är ibland lätt att följa den, men ibland tappar du tråden.
Du uttrycker när du känner med personerna eller tycker något är spännande, sorgligt, roligt etc.
Du resonerar om dina egna och personerna i textens värderingar, övertygelser och känslor. Du jämför och ser skillnader mellan textens värld och din värld.
Du analyserar, tolkar och värderar.
Du ser textens händelser framför dig.
Du fyller själv ut en del tomrum i texten, dvs. för att förstå texten bättre fyller du på med saker som inte står där. Du har börjat läsa mellan raderna.
Du fyller själv ut flera typer av tomrum och du kan läsa mellan raderna.
Du skapar en helhet av textens delar tillsammans med dina egna upplevelser och erfarenheter.
Vad du tänker om textens innehåll – vad som har hänt, hur det har varit förut och vad som ska hända sedan
Du kan berätta något om vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Du kan berätta mer utförligt vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Du försöker bygga dina slutsatser på tidigare kunskaper och erfarenheter, men också på sådant som du ser och förstår av texten.
Du bygger dina slutsatser tydligt på tidigare kunskaper och erfarenheter, men också på sådant som du ser och förstår av texten.
Hur du tänker på egna erfarenheter, livet, världen och samhället när du läser texten.
Du uttrycker tankar om något som du själv upplevt eller har kunskap om. Det är inte alltid tydligt hur det hänger ihop med texten
Du utvecklar egna tankar till en enkel tankekedja genom att utifrån något i texten uttrycka tankar om något liknande som du själv upplevt eller har kunskap om.
Du utvecklar ditt resonemang genom att dra paralleller till samhället och världen eller andra texter på ett sammanhängande sätt.
Du drar paralleller mellan egna erfarenheter, samhället och världen samt andra texter.
Funderingar och frågor som texten väcker hos dig
Du uttrycker funderingar och ställer enkla och mycket konkreta frågor om texten, exempelvis frågor om handlingen
------------------->
----------------->
Du uttrycker funderingar och ställer mer komplicerade, kreativa och abstrakta frågor om texten, exempelvis frågor om textens tomrum.
Vad du tycker om texten och hur du då resonerar
Du värderar texten utan att motivera
Du värderar texten och börjar motivera dina åsikter med hjälp av frågor.
Du värderar texten och motiverar dina åsikter
Du värderar texten genom att ge genomtänkta förklaringar och väl utbyggda motiveringar utifrån texten och egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: