Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och evolution åk 7

Skapad 2017-08-13 15:42 i Söderskolan Falkenberg
Vi lär oss om arters utveckling, fotosyntes, förbränning, ekosystem, kretslopp, näringskedjor och näringsvävar mm.
Grundskola 7 Biologi
Vad är ekologi? Hur är olika arter släkt med varandra? Hur beror olika arter av varandra? Hur ser det ut i naturen runt omkring oss? Vad är fotosyntes och varför är den så viktigt och grundläggande? Sådana frågor kommer vi att jobba med under arbetsområdets gång.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

 • Diskussioner
 • Genomgångar
 • Exkursioner
 • Laborationer
 • Läsa och jobba med texter och uppgifter
 • Grupparbete med fokus på näringskedjor och näringsvävar
 • Skriftligt test

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du uppnår målen genom ditt arbete med uppgifter och laborationer och även under arbetets gång vid diskussioner.

När vi avslutat detta område ska du:

 • kunna förklara hur fotosyntesen fungerar
 • kunna förklara hur förbränning fungerar och vad det är för skillnad mellan förbränning och fotosyntes
 • kunna förklara vad som menas med ett kretslopp och kunna förklara något kretslopp tex vattnets eller närsalters
 • veta vad ett ekosystem är, vad det innehåller samt ge några exempel på ekosystem lokalt och globalt
 • veta vad som kan hota olika ekosystem
 • veta hur näringskedjor och näringsvävar är uppbyggda samt kunna diskutera vad som händer om det blir en störning i näringsväven
 • känna till evolutionsteorin och människans, såväl som andra arters, utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: