Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sverige 4A o 4B

Skapad 2017-08-13 18:29 i Dalabergsskolan Uddevalla
Sverige är ditt land, det landet du bor i. Men vad vet du egentligen om Sverige? Hur ser Sverige ut? Vilket är vårt högsta berg? Vilken är vår största sjö? I vilket landskap bor jag?
Grundskola 4 Geografi
Sverige är ditt land, det landet du bor i. Men vad vet du egentligen om Sverige? Hur ser Sveriges natur ut? Vilket är vårt högsta berg? Vilken är vår största sjö? I vilket landskap bor jag?Hur ser kartan ut och vad betyder färgerna.

Innehåll

Det här ska du lära dig:

Hur jorden kom till och hur naturen på jorden har förändrats sedan BigBang.

Olika naturtyper i Sverige

Hur en karta är uppbyggd med färger, symboler

Namn på landskap, städer, bergskedja, 

 

 

 

Arbetssätt

Vi läser om olika naturtyper i Sverige och ser på film tillsammans.

Vi tittar på hur en karta är uppbyggd, med färger och symboler samt undersöker vilken information vi kan få ut av en karta.

Vi ser på filmer om Sverige tillsammans och gör tankekartor utifrån filmerna.

Vi arbetar med ämnes ord och begrepp genom att träna oss i vad orden betyder bl.a genom quizlet

Bedömning


Du kommer att bedömas kontinuerligt under arbetets gång,
genom socrative och andra uppgifter du gör enskilt eller i grupp.

Du kommer även bedömas på inlämningsuppgifter och läxförhör.

Jag tittar på hur du använder din tid på bästa sätt och hur aktiv du är i våra gemensamma diskussioner. När du är med och delger dina funderingar och kunskaper lyssnar jag på vilka ord och begrepp du använder utifrån geografi-ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Geografi - Sverige

.
Namngeografi
Du kan placera ut ett fåtal landskap, sjöar, hav, älvar i Sverige på kartan.
Du kan placera ett flertal landskap, sjöar, hav och älvar på kartan.
Du har grundläggande kunskap om Sveriges namngeografi när det gäller landskap, sjöar, hav och älvar på kartan.
Naturtyper/Naturresurser
Du kan någon av våra naturtyper i Sverige. Du kan några av de naturresurser vi har i Sverige.
Du kan våra fyra olika naturtyper. Du kan några av våra naturresurser och på vilket sätt de är till nytta för oss.
Du kan våra fyra naturtyper samt ge exempel på landskap som tillhör dessa typer. Du kan nämna flera av våra naturresurser och kan detaljerat beskriva olika sätt vi har nytta av dem.
Jämförelser
Du kan nämna någon likhet eller skillnad mellan två olika landskap. Du har försökt ha med egna tankar med jämförelser/skillnader/likheter.
Du kan nämna någon likhet och skillnad mellan två olika landskap. Du har skrivit egna bra tankar med jämförelser/skillnader/likheter.
Du kan nämna flera likheter och skillnader mellan två olika landskap. Du har mycket bra utvecklade egna tankar med jämförelser/skillnader/likheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: