👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår hembygd förr i tiden

Skapad 2017-08-13 21:39 i Påarps skola Helsingborg
Vår hembygd - hur man levde i Påarp förr i tiden.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vi ska genom olika sätt ta reda på hur det såg ut i Påarp förr i tiden. Hur såg skolan ut? Hur såg det ut i byn? Vilka yrken är speciella just för vår by? Hur kan vi jämföra med hur det var då med hur det är idag?

Innehåll

Planering för arbetsområdet....


Vi kommer under några veckor att arbeta med att ta reda på hur man levde i Påarp förr i tiden. Vi kommer också ta reda på vilka speciella yrken som fanns i vår hembygd och varför det var just de här yrkena som människor hade. Vi kommer även att besöka kyrkogården för att titta på gravstenar och på så vis ta reda på vilka olika yrke man hade för ungefär 50 - 100 år sedan. På uppstarten av temat kommer vi få en guidad tur på hembygdsmuseet i Välluv.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att besöka hembygdsmuseet i Välluv.

Vi kommer tillsammans att besöka kyrkogården för att titta på de äldre gravarna, där vi ofta kan se vilka olika yrke man hade. Vi kommer sedan att välja ut några av dessa yrke för att ta reda på mer dem och prata om de fortfarande finns kvar idag eller om de utvecklats till andra yrken.

Barnen kommer att intervjua äldre personer i sin omgivning. Intervjufrågorna gör vi i skolan och kan tex handla om: Hur bodde man? Var arbetade man? Hur tog man sig fram om man ville resa? Hur såg byarna ut? Hur såg det ut i skolan om vi jämför med idag?

Diskussioner i klassrummet.

Vi kommer gå en promenad i Påarp där vi tittar på "historiska" platser om hur det var förr i tiden och hur det ser ut idag. Vi kommer även visa gamla fotografier från Påarp.

Bedömning - vad och hur?

 

  Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
   Sv
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
   SO
  • Centralt innehåll
  • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
   Bl  1-3
  • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
   SO  1-3
  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
   SO  1-3
  • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
   SO  1-3
  • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
   SO  1-3
  • Yrken och verksamheter i närområdet.
   SO  1-3
  • Kunskapskrav
  • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
   SO   3
  • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
   SO   3
  • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
   SO   3
  • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
   SO   3
  • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
   SO   3
  • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
   SO   3