👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Getingens planering Ht-17 - Vt - 18

Skapad 2017-08-14 08:05 i Förskolan Sirius Kristinehamn
Vi tänker jobba med värdegrundsmaterialet "MINI -REDE" - Respekt, Empati, Djur, Etik .
Förskola
Att de ska få utveckla sin empatiska förmåga och få ett respektfullt synsätt på djur, natur och sina medmänniskor.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

De ska utveckla sin empatiska förmåga samt att stärka deras språkutveckling. Stärka sin egen självkänsla och  förstå samspelet med andra och allt levande som finns. 


Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig (kunskap, förmåga, känsla, förståelse, verktyg, startskott till… )?

 

Att  de ska få utveckla sin empatiska förmåga och få ett respektfullt synsätt på djur, natur och sina medmänniskor.

 


Hur ska det märkas på barnen?

Att de känner respekt för allt och alla.

 


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Att de tar hand om sig själva och vår värld.

 


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

En trygg barngrupp där vi tar hand om varandra.

 


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

 Skogen, arbetsmaterialet Mini-Rede, målarateljen, biblioteket,utegårdarna, mycket naturmaterial.

20 barn och 3 pedagoger.


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

Eftersom vi byter ut nästan hela vår barngrupp så kan vi inte säga något om styrkorna. Men vad vi vet är det flera barn med annat hem språk än svenska.

 


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

Kreativa, iderika, lyhörda, flexibla, en personal är barnyogautbildad, vi har gått kurs i mini-rede.

 


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

Ht-17 -Vt-18

 


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

Vi kommer att jobba i olika konstellationer både inne och ute.

 


Vilket material?

Mini- rede, böcker, yoga mattor + sagor, naturmaterial, färg och pyssel. Handdockor, i-pad m.m.

 


Till vilken kostnad?

 


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 Besök på djurhemmet, skogen, samlingar, yoga, diskussioner hela tiden.

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

 Olika arbetssätt beroende vad vi håller på med.


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

 Språk kunskaperna varierar väldigt i gruppen, tydlig göra verksamheten med bilder och konkret material.

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

 Vi behandlar alla lika, alla är lika mycket värda.


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 De finns med i alla aktiviteter och vårt dagliga arbete.


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 I slutet av januari utvärderar vårt arbete.

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

 Att de ser att barnen utvecklas och känner sig trygga.


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

 Att de är delaktiga i det som sker på avdelningen och att de är intresserade av att ta del av barnens berättelser. Aktiva lyssnare.

...