Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse

Skapad 2017-08-14 08:54 i Ugglans förskola Munkedal
Förskola
Stor, mellan och liten

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Kartläggningen har vi gjort genom samtal om boken bockarna Bruse. Men också genom obeservationer kring barnens språk och deras intresse för teater.

 

Barnen har ett stort intresse för sagor.

Mål

Eget formulerat mål

Barnen skall utveckla sitt intresse för ordförråd och ordförståelse. 

Barnen har fått kunskap om begreppen liten, mellan, stor, över och under.

Läroplanens mål

"Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra."

"Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar
och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik,
dans och drama."

"Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och
pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar."

(lpfö,98 rev.10 s.10)

Barnens erfarenheter

Barnen har sedan tidigare vana av att lyssna till sagor och därför valde vi att bygga upp ett tema kring litteratur.  Vi kommer också att intervjua barnen kring böckerna för att tar reda på vilka förkunskaper de har om Bockarna Bruse. Barnen har erfarenhteter av teater sång, böcker, deras olika språk som finns i gruppen.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi kommer att läsa böcker på olika språk samt att vi kommer att bygga upp en kuliss tillsammans med barnen.  Barnen kommer ges möjlighet att lära sig sjunga sången om Bockarna brus.

Hur målet ska utvärderas

Vi kommer att utvärdera målet genom att ställa frågor om fakta de fått reda på  samt låta barnen återberätta sagan. Avslutningsvis kommer barnen att sjunga sången om bockarna Bruse för föräldrarna vid tillfälle. 

Teoretisk bakgrund

Skolverket (2013, s. 12,) menar att barn som lär sig flera språk samtidigt, måste ges möjlighet att både använda och höra hur dem låter för att sedan kunna använda dem i flera sammanhang. Barnen måste ges möjlighet att uppleva sammanhang där de blir sugan på att använda både modersmål/en och svenska.  Sådan sammanhang kan till exempel vara vid högläsning där böckerna läses på barnens modersmål (ibid., s. 53).  Modersmålet/en är viktigt för barns kunskapsutveckling innan de har uppnått nivå som gör att det är möjligt för barnen att lära sig saker på svenska. Därför bör möjligheten att möta sitt modersmål/en och svenska i stimulerade språkmiljöer på förskolan. Det kan bidrar till att utveckla barnens läsfärdighet och kunskapsinhämtning. När barn lär sig två språk samtidigt "simultant" blir barnets språkutveckling likt den språkinlärning som enspråkiga barn får. När barn lär in båda språken simultant (samtidgt) kan det göra att barnet blandar ihop språken. Efter ett tag när barnet fått en förståelse för med vem barnet skall prata vilket språk kan göra att det tar lite längre tid innan barnet pratar.

Barn som istället lär sig ett nytt språk i treårsåldern och framåt får en mer succesiv språkinlärning vilket innebär att barnet redan har ett språk. Barn som lär in ett nytt språk succesivt så som svenska lär sig svenska precis lika bra.

 

Dokumentation

Vi låter barnen vara med och berätta vad det är vi ser på bilderna vi tagit vid olika aktiviteter. Låter barnen återberätta vad det är de ser att de gjort.

Samverkan med vårdnadshavare

 Vi kommer att dokumentera på unikum och i de vardagliga mötena med föräldrarna kommer vi pedagoger tillsammans med barnen berätta vad barnen varit med om och visat intresse för.

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: