Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PÄRLAN Teamplan och Process veckoreflektion

Skapad 2017-08-14 09:25 i Annebergs förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

 Analys av barnkonferens. Kartläggning.

 

VAR ÄR VI?

 • Vilka mönster kring barnens intressen blev synliga vid barnkonferensen?
  • Skapande, Konstruktion, Rollek, Sång/musik och utelek
 • Vilka situationer fångade barnens intressen?
  • Sitter i grupp och målar/klipper, bygger i mindre grupp med exempelvis lego, när barnen leker rollekar (ofta mammapappabarn). Barnen uppskattar även samlingar, både med sång/rytmik och sagor, när barnen är ute och leker tillsammans.
 • När upplever era barn ett engagemang och delaktighet?
  • Barnen är engagerade när vi har olika samlingar, när det tillåts leka ifred och färdigt, när det själva får bestämma lekens villkor och med vem
 • Ställ era frågor kring de olika intresseområden som blir synliga  tex. när, var och hur?
  • Se ovan

 

MÅL: VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning? 
  • "utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra," Lpfö10:10

 

Frågor utifrån valt/valda mål för arbetslaget: VART SKA VI?

 • Vad innebär att..?
  • talspråk, innebär att barnen kan uttrycka sig verbalt begripligt.
  • ordförråd och begrepp, innebär att kunna använda rätt begrepp i sitt sammanhang. Att vi pedagoger använder rätt begrepp i sitt sammanhang t.ex. cirkel, triangel fågel inte pippi.
  • leka med ord, innebär rim och ramsor och nonsens (leka med ett påhittat språk).
  • berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, kommunicera med andra, innebär att kunna delta i en konversation
  • argumentera innebär att kunna tala för sin sak.
 • Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att..?
  • Att dela barngruppen i mindre sammanhang gynnar språket, Vi väjer att dela barngruppen för att fler ska känna trygghet att prata
  • Vi ser att barnen har möjlighet att utveckla språket i följande situationer; vid maten, den fria leken, den styrda leken och under olika samlingar.
  • Sagosamling är det tillfälle som vi väljer att utveckla och fokusera barnens språk.    
 • Vilken blir min roll som pedagog?
  • Stöttande och nyfiken på vad barnen har att säga, berättar. ställa följdfrågor, vara närvarande, dels under samlingar men även i alla andra sammanhang.
  • Vi pedagoger emellan ska ge varandra möjlighet och utrymme att kunna vara närvarande i barngruppen.
  • Att hjälpas åt under samlingar och dela barngruppen i flera grupper..  
 • Hur utmanar vi barnen utifrån deras intressen när det gäller språk, matematik, natur och teknik?
  • matematik: hitta sagor som gör det möjligt att använda sig av matematiska begrepp såsom få, flera, stor, liten,cirkel, tung, lätt när vi är ute i sandlådan, under samlingar.
  • natur: Hitta sagor som på olika sätt berör naturen
  • teknik: Barn och pedagoger ska vara nyfikna på vad teknik verkligen är. Genom att till exempel googla på ordet teknik tillsammans.

 

Planering av verksamheten: HUR GÖR VI?

 • Vad ska vi skapa för erbjudanden utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?
 • Vi skall erbjuda samlingar med saga för både stora & små. Samlingar med fokus på sång och ramsor.
 •  Utveckla språket genom sagor och sånger
 • Dela barnen i två grupper
 • Låna nya böcker för ökad nyfikenhet för sagor. Göra nya sångpåsar med nya teman.

Dokumentation: HUR GÖR VI?

 • Vi ska dokumentera barnens egna tankar och reflektioner kring de böcker vi läst.
 • Vad uppfattar barnen utav det vi läser?
 • Anteckna barnens reflektioner, bilddokumentation och i Unikum.
 • Vem ska dokumentera?
 • Den som ansvarar för samlingen

 

Pedagogisk dokumentation: HUR BLEV DET? VAR ÄR VI? VART SKA VI? HUR GÖR VI?

 • Gemensam reflektion av arbetslagets dokumentation på avd.planering
 • Fokus på reflektion kring arbetslagets förhållningssätt, arbetssätt och planering
 • Sker kontinuerligt och med stöd av veckoplan/veckomall
 • Fokus på att synliggöra och utmana barnens lärande
 • Analysen ligger till grund för uppföljning och vidare planering av verksamheten

 

PROCESS: (används som mall varje vecka på den gemensamma reflektionen på avd.planering)

Hur blev det?

Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?

Vad var det som vi var nyfikna på?

Vad sa barnen?

Vad gjorde barnen?

Fick vi syn på något ytterligare?

Var är vi?

Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde:

Vad säger vår reflektion om verksamheten?

Vart ska vi?

Vad ska vi prioritera och varför?

Vilka erbjudanden ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

Vad behöver vi pedagoger mer kunskap om? Hur skaffar vi oss den?

Hur gör vi?

Hur utvecklar vi verksamheten för att främja ovan? Nästa steg?

Planering för veckan/Hur gör vi konkret?

Vem ansvarar för vad?

Dokumentation?

Övrigt?

Uppgifter

 • v.7

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: