Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MÅSESKÄR vt 18 Teamplan och Process veckoreflektion

Skapad 2017-08-14 09:28 i Norrgårdens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

 Analys av barnkonferens. Kartläggning.

Teamplan Måseskär v.t 2018

 

Många av barnens intressen håller i sig från förra terminen, så som pärlplattor, lego, rolllek. Några intressen har också tillkommit, spela spel, leka med vatten och samla snö och is.

 

Valda mål:

Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Frågor utifrån valt mål för arbetslaget: Vart ska vi?

Vara nyfiken på olika naturfenomen, leta, samla, experimentera, utforska, ställa frågor om. Inspirera varandra att upptäcka och utforska, sammarbeta.

Lära genom leken. Upptäcka naturen, allt roligt och spännande som finns att upptäcka i skog o natur och stimulera till lek och fantasi i skogen.

Vi pedagoger ska vara medupptäckande och erbjuda lekar och experiment.

Vi ska tänka på att variera språket och använda nya ord och synonymer.

Hur gör vi?

Vi ska erbjuda vattenlek flera gånger i veckan.

Vi ska erbjuda olika slags experiment.

Vi ska måla på snön.

Vi planerar att göra en permanent vattenbarna på gården.

Vi ska göra utflykter till riktigt vatten

Vi ska få in språket i vatten som tex hälla ösa rinna forsa frost skare

Vi ska prata om att vatten finns i många olika former som tex slask is, snö,regn.hagel mm

Vi köper in material till vattenlek och experiment

Dokumentation:

Den som ansvarar för aktiviteten ansvarar också för dokumentationen.

Vi dokumenterar för att se utvecklingen i temat, vad barnen finner intressant och vad de lär sig, för att vi ska veta hur vi jobbar vidare

VAR ÄR VI?

 • Vilka mönster kring barnens intressen blev synliga vid barnkonferensen?
 • Vilka situationer fångade barnens intressen?
 • När upplever era barn ett engagemang och delaktighet?
 • Ställ era frågor kring de olika intresseområden som blir synliga  tex. när, var och hur?

     

MÅL: VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

 

Frågor utifrån valt/valda mål för arbetslaget: VART SKA VI?

 • Vad innebär att..?
 • Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att..?
 • Vilken blir min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnen utifrån deras intressen när det gäller språk, matematik, natur och teknik?

 

Planering av verksamheten: HUR GÖR VI?

 • Vad ska vi skapa för erbjudanden utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring? 
 • Val av projekt/tema? 
 • Miljön?
 • Gruppindelningar?
 • Material?

Dokumentation: HUR GÖR VI?

 • Vad ska dokumenteras?
 • Vad är vi nyfikna på just nu utifrån barnens intressen?
 • Vad behöver vi veta mer om, för att kunna utmana barnens lärande?
 • Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.
 • Vem ska dokumentera?

 

Pedagogisk dokumentation: HUR BLEV DET? VAR ÄR VI? VART SKA VI? HUR GÖR VI?

 • Gemensam reflektion av arbetslagets dokumentation på avd.planering
 • Fokus på reflektion kring arbetslagets förhållningssätt, arbetssätt och planering
 • Sker kontinuerligt och med stöd av veckoplan/veckomall
 • Fokus på att synliggöra och utmana barnens lärande
 • Analysen ligger till grund för uppföljning och vidare planering av verksamheten

 

PROCESS: (används som mall varje vecka på den gemensamma reflektionen på avd.planering)

Hur blev det?

Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?

Vad var det som vi var nyfikna på?

Vad sa barnen?

Vad gjorde barnen?

Fick vi syn på något ytterligare?

Var är vi?

Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde:

Vad säger vår reflektion om verksamheten?

Vart ska vi?

Vad ska vi prioritera och varför?

Vilka erbjudanden ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

Vad behöver vi pedagoger mer kunskap om? Hur skaffar vi oss den?

Hur gör vi?

Hur utvecklar vi verksamheten för att främja ovan? Nästa steg?

Planering för veckan/Hur gör vi konkret?

Vem ansvarar för vad?

Dokumentation?

Övrigt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: