👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/SvA 17/18 år 1

Skapad 2017-08-14 09:35 i Fågelskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola 1 Svenska
Du ska få lära dig om bokstäver och hur man sätter ihop dem till ord. Du ska få träna på att både skriva och läsa. Detta ska ge dig möjlighet att ta del av många fantastiska böcker.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Bokstavsinlärning
 • Läsning
 • Skrivning
 • Samtala och lyssna

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Bokstavsinlärning: Med boken Bokstavsloggen som bas lär vi oss att skriva varje bokstav och att kunna dess ljud. Vi hittar bokstaven i ord och skriver egna ord där bokstaven ingår.
 • Läsa: Vi ljudar och läser texter tillsammans som vi dikterat digitalt eller på tavlan. Vid minst två tillfällen per vecka är eleverna indelade i halvklass där de får lästräna och skriva. Varje vecka har eleverna läsläxa som är anpassad efter deras läsutveckling. Vi försöker lyssna på läsningen varje vecka.
 • Skriva: Vi skriver texter tillsammans digitalt och på tavlan. Då pratar vi om ord och meningar. Eleverna skriver i många olika sammanhang. De skriver efter egen förmåga.
 • Samtala och lyssna: Vi samtalar om saker vi har upplevt. På klassrådet samtalar vi om saker som är bra eller behöver förbättras ute eller inne. Eleverna kan komma med förslag på aktiviteter etc. Eleverna redovisar sina arbeten för varandra. Vi samtalar utifrån gemensamma texter och upplevelser.

Kunskapskrav

 • Kunna forma alla bokstäverna
 • Kunna ljuda enklare ord.
 • Kunna namnet på de flesta bokstäverna och veta hur de låter.
 • Känna igen vanliga ord som jag, vi, är, och ...
 • Kunna svara på frågor med hjälp av bild och text i enklare bok.
 • Förstå enklare muntliga instruktioner.
 • Kunna berätta om enklare vardagliga händelser.
 • Kunna lyssna på sina kamrater och lärare.

Bedömning

Bedömning sker både muntligt och skriftligt under det löpande arbetet på lektionerna. Det sker då vi är i helklass, men även i mindre grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1