👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2017-08-14 09:57 i Holmesskolan Torsby
Grundskola 3 Engelska
Vi kommer att följa Jennie, Jack och Dino på ett spännande äventyr i Magic 3.

Innehåll

Syfte / förmågor

Centralt innehåll

Konkretisering av mål

Du ska:

 • förstå enkel talad engelska
 • kunna berätta och samtala på enkel engelska
 • kunna sjunga sånger och ramsor på engelska
 • kunna läsa och förstå olika enkla engelska texter
 • skriva enkla texter och meddelanden på engelska

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa enkla texter ur Magic 3. Vi kommer att läsa gemensamt, individuellt och parvis.
 • lyssna på talad engelska i Magic 3
 • träna på nya ord till varje kapitel
 • jobba i arbetsboken som hör ihop med Magic 3
 • sjunga sånger och ramsor
 • träna på dialoger i par/grupp
 • dramatisera
 • träna på att skriva enkla texter
 • spela spel

Bedömning

Jag kommer under vårterminens gång kontinuerligt bedöma din förmåga att:

 • uttrycka dig så att andra förstår, både muntligt och skriftligt
 • förstå enkel talad engelska
 • förstå det du läser i olika enkla engelska texter
 • anpassa språket efter olika situationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6