Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ORANGE Teamplan 2017-2018

Skapad 2017-08-14 10:16 i Soldatängens förskola Partille
Förskola
Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Mallen för veckoreflektion används när arbetslaget planerar. Dessa anteckningar förs i den tilldelade teamplanen, under rubriken "reflektion och analys. Den tilldelade teamplanen hittas i Personalgruppen under fliken "planering"

Innehåll

Jan-feb 2018 stämmer vi av. Hur har det gått? Var är vi nu? Vart ska vi denna terminen? Hur gör vi? (fyll i under blå text) Utgå från våra fokusområden. 

 

Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

 

Fokusområden Soldatängens och Kullegårdens förskolor 2017-2018

 • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalitetsarbete

 • Kulturell mångfald - Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

 • Estetiska lärprocesser

 

  

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

 

 • Vilka behov och intressen ser vi i vår barngrupp? Vilka situationer fångar barnens intresse och engagemang? När blir barnen delaktiga?

 • Ställ er frågorna När? Var? Hur?

 • Terminen började med inskolning av 9 "nya" barn och ny kollega i arbetslaget. Efter inskolningen har vi märkt att vi behöver skapa trygghet och struktur då barngruppen är i en ny konstellation. Detta gör vi genom att vi i arbetslaget håller fast vid dagliga rutiner så som mötet där alla ser varandra, dela upp barnen i mindre grupper, läs/sovvila. Vi vill att alla ska känna sig delaktiga och känna ett gemmensamt ansvar hur vi vill ha det på förskolan.Viktigt att skapa relationer med oss pedagoger och med varandra innan vi kan börja fördjupa oss i något "tema". Vi har genom dokumentation med ipaden märkt att rollekar, billek/tåglek, lek med djuren, rita/pyssla är en del intressen hos barngruppen. Även småkryp är ett intresse hos en del, och det tänker vi fördjupa oss i senare under hösten.  Genom dokumentation och det dagliga samtalet hoppas vi kunna fånga barnens intresse och göra dem delaktiga i verksamheten.

 •  
 • Skogen-vilka djur bor i skogen? Växter? Vad kan man äta i naturen? Vad får vi av skogen? Papper!Följer årstiderna genom att dokumentera en plats/träd/buske- se hur den ändras under året.

HUR BLEV DET hösten 2017? VAR ÄR VI?

Jan-feb 2018

 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen? Utgå från de behov och intressen som ni kartlagt i gruppen. 

Välj max tre mål som är konkreta och tydliga för arbetslaget. Beskriv målet/målen; VART SKA VI? Våra mål inför hösten är: en trygg barngrupp,  tema / projekt  vår skog(utifrån en del barns intresse),läsa mer böcker.

 

- vad innebär målet?

Vi har valt målet tygghet eftersom det grundläggande för att ett barn ska kunna lära sig, grundar sig i att denne är trygg både med oss vuxna, våra rutiner och sina kompisar.

 Skogen valde vi utifrån en del barns intresse och dels att vi vill ta vara på vårt närområde. Genom att vistas i skog och natur får vi in mycket av våra strävansmål och vi tror även att barnen blir mer harmoniska?

 Bokläsning valde vi som ett tredje mål. Vi har en del barn som inte har språket än och även tvåspråkiga barn. Högläsning ger utrymme för fantasi och barnen får ett större ordförråd.

 

- Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att nå målet?

- vilken roll har vi pedagoger? Närvarande pedagoger, dela in barnen i mindre grupper.

- Hur utmanar vi barnen? Ställa frågor

- Hur kan man se att likabehandlingsplanen är levande i vår verksamhet? Erbjuda alla barn samma aktiviteter .

 

 Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål i läroplanen ska vi fördjupa oss i?

 •  

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Språk?
 • Trygghet?

 

VART SKA VI?

Jan-feb 2018

 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

Hur ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. Gärna i punktform. 

 • För att skapa en trygg barngrupp behöver vi först och främst dela barnen i mindre grupper. Eftersom vi har barn som har en tendens att bita, har vi fått hjälp av en till pedagog ska vara hos oss på fm i 2 veckor. Detta ska vi sedan utvärdera. Genom hennes närvaro hoppas vi lättare kunna hjälpa barnen komma in i de dagliga rutinerna och att skapa en trygghet hos alla.
 • Vistas ofta i skogen, antingen hela gruppen eller i mindre grupper.

 

 Vad ska vi dokumentera? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera?

 Genom foton (Ipad) , använda dokumentationen för  tillsammans med barnen i mötet. Kan man låta barnen dokumentera

 

HUR GÖR VI?

Jan-feb 2018

 

 

 

 

 

Stödfrågor för veckoreflektion när arbetslaget har veckoplanering:

(denna veckoreflektion/planering skrivs inte på Skolbanken! Klicka på personalgruppen, fliken "planering". Klicka på avdelningens teamplan. Längst ner på sidan, under er teamplan, hittar du avsnittet "Reflektion och analys". Skapa ett nytt inlägg varje vecka.)

 

VAR ÄR VI? HUR BLEV DET?

Vad har vi dokumenterat den här veckan?Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?

 

VART SKA VI?  

Vad ska i prioritera nästa vecka och varför?

Vad ska vi erbjuda barnen nästa vecka utifrån vad vi sett i dokumentationen?

 

HUR GÖR VI?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Konkret; planering av veckan.

Hur dokumenterar vi? Vem tar ansvar?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: