Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GRÖNA Teamplan 2017-2018

Skapad 2017-08-14 10:17 i Soldatängens förskola Partille
Förskola
Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Mallen för veckoreflektion används när arbetslaget planerar. Dessa anteckningar förs i den tilldelade teamplanen, under rubriken "reflektion och analys. Den tilldelade teamplanen hittas i Personalgruppen under fliken "planering"

Innehåll

Jan-feb 2018 stämmer vi av. Hur har det gått? Var är vi nu? Vart ska vi denna terminen? Hur gör vi? (fyll i under blå text) Utgå från våra fokusområden. 

 

Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

 

Fokusområden Soldatängens och Kullegårdens förskolor 2017-2018

  • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalitetsarbete

  • Kulturell mångfald - Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

  • Estetiska lärprocesser

 

  Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

 

  • Vilka behov och intressen ser vi i vår barngrupp? Vilka situationer fångar barnens intresse och engagemang? När blir barnen delaktiga?

  • Ställ er frågorna När? Var? Hur?

Behov: trygghet, rutiner, bekräftelse. Vid lämning på morgonen samt alla övergångar. Rutiner, frukost, samling, blöjbyte, utevistelse, lunch osv. Rutiner för måltider, samma bord, duka av själv, vänta på varandra

Barnen har behov av närvarande och intresserade pedagoger. Samling, lek med djur och bilar, högläsning där en vuxen styr/är delaktig. Barnen tycker om musik och instrument, spela och sjunga, välja instrument. Dega, vara med och göra degen.

 

HUR BLEV DET? VAR ÄR VI ?

jan-feb 2018

Var är vi:

Fortsätter med att ha tydliga rutiner som en del av tryggheten för barnen och pedagogerna.

Pedagogerna är delaktiga med barnen och "sitter" på golvet.

Fortsätter med samlingar i syftet med att alla barn ska kunna vara delaktiga efter sin förmåga, lära sig att lyssna på andra, se sig själv i ett större sammanhang, lära sig turtagning.

Kontakten med vårdnadshavarna ska bli tydligare från pedagogernas sida.

Alla barn ska få förståelse för förskolans värde av materialet på avdelningen, lära sig att vara försiktig med materialet och att lära sig att ta ansvar för att plocka undan efter sig.

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 Trygghet

Självständighet

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen? Utgå från de behov och intressen som ni kartlagt i gruppen. 

Välj max tre mål som är konkreta och tydliga för arbetslaget. Beskriv målet/målen; VART SKA VI?

- vad innebär målet?

skapa goda relationer med alla på avdelningen

att bli sedd och accepterad för den man är

känna glädje att vara på förskolan

tro på sig själv och sin förmåga

utmana sig själv

- Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att nå målet?

pedagoger med ett tillåtande förhållningssätt 

kommunikation med barnens vårdnadshavare

kommunikation i arbetslaget

vara närvarande, på golvet

 

- vilken roll har vi pedagoger?

vilken atmosfär vi skapar för barnen

att få insikt i deras liv, lära känna barnen

- Hur utmanar vi barnen?

låta barnen prova själva, om och om igen...

 

- Hur kan man se att likabehandlingsplanen är levande i vår verksamhet?

 Vi respekterar barnens integritet genom att vara lyhörda och flexibla 

vi arbetar utifrån barnens intressen tex skapar nya miljöer

kontinuerliga samtal med vårdnadshavare 

 Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

  • Vilka strävansmål i läroplanen ska vi fördjupa oss i?

 

"utvecklar sin identitet och känner trygghet i den"

"utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära"

"utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga"

 

VART SKA VI?

 

jan-feb 2018

 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

Hur ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. Gärna i punktform. 

dela in barnen i mindre grupper

erbjuda olika typer av material och miljö beroende på intresse

observationer

vara närvarande och aktiv i barngruppen

ge varandra och barnen tid att landa i verksamheten  

 

Vad ska vi dokumentera? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera?

 Vi gör observationer och fotar samt filmar med lärplattan. Utifrån foton och filmer gör vi anteckningar. Pedagogerna i arbetslaget är ansvariga. Vi dokumenterar lärprocesser och intresseområden 

 

HUR GÖR VI?

 

jan-feb 2018

 

 

 

 

 

Stödfrågor för veckoreflektion när arbetslaget har veckoplanering:

(denna veckoreflektion/planering skrivs inte på Skolbanken! Klicka på personalgruppen, fliken "planering". Klicka på avdelningens teamplan. Längst ner på sidan, under er teamplan, hittar du avsnittet "Reflektion och analys". Skapa ett nytt inlägg varje vecka.)

 

VAR ÄR VI? HUR BLEV DET?

Vad har vi dokumenterat den här veckan?Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?

 

VART SKA VI?  

Vad ska i prioritera nästa vecka och varför?

Vad ska vi erbjuda barnen nästa vecka utifrån vad vi sett i dokumentationen?

 

HUR GÖR VI?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Konkret; planering av veckan.

Hur dokumenterar vi? Vem tar ansvar?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: