Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GULA Teamplan 2017-2018

Skapad 2017-08-14 10:18 i Soldatängens förskola Partille
Förskola
Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Mallen för veckoreflektion används när arbetslaget planerar. Dessa anteckningar förs i den tilldelade teamplanen, under rubriken "reflektion och analys. Den tilldelade teamplanen hittas i Personalgruppen under fliken "planering"

Innehåll

Jan-feb 2018 stämmer vi av. Hur har det gått? Var är vi nu? Vart ska vi denna terminen? Hur gör vi? (fyll i under blå text) Utgå från våra fokusområden. 

 

 Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

 

Fokusområden Soldatängens och Kullegårdens förskolor 2017-2018

 • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalitetsarbete

 • Kulturell mångfald - Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

 • Estetiska lärprocesser

 

  

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

 

 • Vilka behov och intressen ser vi i vår barngrupp? Vilka situationer fångar barnens intresse och engagemang? När blir barnen delaktiga?

 • erbjuda en trygg inskolning för de nya barnen, bygga relationer

 • stimulera de gamla

 • grupp aktiviteter för att få en trygg och harmonisk barngrupp

 

 • Ställ er frågorna När? Var? Hur?

HUR GICK DET hösten 2017? Vi upplevde att vi inte hade kvalitativ tid, utan var mycket runt om som störde och upptog vår närvaro och fokus.

VAR ÄR VI NU? Januari/Feb 2018

5 nya inskolningar, fokus på att skapa trygghet i gruppen. Genom estetiska lärprocesser främst musik skapar vi gemenskap, rörelse och trygghet. Kulturell mångfald, vi lyssnar av varje barns egen kultur, och stimulera barnen utifrån det.

 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen? Utgå från de behov och intressen som ni kartlagt i gruppen. 

 

Välj max tre mål som är konkreta och tydliga för arbetslaget. Beskriv målet/målen; VART SKA VI?

  ~Barnens kulturer. Vilka är de och hur ser dessa ut. Vilket uttryck har de?

- vad innebär målet?

~Babblarna får agera länk mellan gula kulturen och barnens hemkultur. Vi skickar hem en av babblarna till barnen där barnen sedan får berätta mhja bilder för sina andra kompisar på gula.

~Sedan kommer vi oxå gå på promenad på hembesök till alla på gula. Var bor vi vem är vi vad tycker vi om. Vem är jag.

 

- Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att nå målet?

~vi ger dem tid och tillhandahåller material för att kunna genomföra babblarnas besök hos varje barn. Vi skapar även en arena där barnen får berätta om sig själva med hjälp av babblarna. 

- vilken roll har vi pedagoger?

~vara närvarande fysiskt och psykiskt 

- Hur utmanar vi barnen?

~Vi använder oss av babblarnapåsen och narrativa kartor för att skapa tillfällen för barnen att våga utrycka sig och sätta ord på vad de känner och tycker och upplever. Både hemma och på gula.

- Hur kan man se att likabehandlingsplanen är levande i vår verksamhet?

Trygghet! Närvarande pedagoger!

 

 Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål i läroplanen ska vi fördjupa oss i?Kopplingar till läroplanen

  • Lpfö98 Rev. 2016
   Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

VART SKA VI?

 

Jan/Feb 2018

 

 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

Hur ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. Gärna i punktform. 

 

Vad ska vi dokumentera? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera?

 

Musik

Rytmik

Sång

Matematik-mätning

Kommunikation-hur kommunicerar vi och vad betyder kommunikation för var och en av oss

 

 

HUR GÖR VI?

Jan/Feb 2018

 

 

 

Stödfrågor för veckoreflektion när arbetslaget har veckoplanering:

(denna veckoreflektion/planering skrivs inte på Skolbanken! Klicka på personalgruppen, fliken "planering". Klicka på avdelningens teamplan. Längst ner på sidan, under er teamplan, hittar du avsnittet "Reflektion och analys". Skapa ett nytt inlägg varje vecka.)

 

VAR ÄR VI? HUR BLEV DET?

Vad har vi dokumenterat den här veckan?Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?

 

VART SKA VI?  

Vad ska i prioritera nästa vecka och varför?

Vad ska vi erbjuda barnen nästa vecka utifrån vad vi sett i dokumentationen?

 

HUR GÖR VI?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Konkret; planering av veckan.

Hur dokumenterar vi? Vem tar ansvar?

Kopplingar till läroplanen

 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: