Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att väcka nyfikenheten i Naturvetenskap

Skapad 2017-08-14 10:32 i Vittinge förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Att väcka barnens nyfikenhet i naturvetenskap.

Innehåll

Bakgrund

 

Vi valde naturvetenskap pga att det är en stor del av läroplanen, läroplanens arbetsätt utgår från barnens intressen, nyfikenhet och erfarenheter.

Efter de observationer vi gjort så ser vi att barnen är nyfikna på att prova på och testa.

Som pedagoger vill vi vara medupptäckande, medundersökande, medagerande, medupplevande, delaktighet och tillgängliga.

 

Syfte


Vi har ett övergripande tema i hela Vittinge och morgongåva där alla har Naturvetenskap som tema. Utefrån det så ser vi vad barnen kommer att intressera sig för. 
Efter de observationer vi gjort så ser vi att barnen är nyfikna på att prova på och testa allt. Så vi har valt att gå vidare på det.

Verksamheten ska ge utrymmen för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl som inomhus och utomhus. Utomhusvistelse bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

 
 

Mål


Vi vill få barn som är nyfikna på naturvetenskap .
Att barnen tillägnar sig kunskaper kring ämnet naturvetenskap.
Arbetssätt

Vi ger barnen möjligheter att få provar på olika material. Vi kommer att låta barnen känna, se,lukta,prova.

såpbubblor, måla med is, filfärg, hälla med ris, leka med havregryn, vara ute i skogen, lyssna på skogens läten, titta på blommor, träd, stenar, smaka på olika saker . Känna på lera, Playdoo, saltlera ,olika sorters färger. Måla med pensel , med fingrar med gaffel, med bilar.

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?

Uppgifter

 • Skogen

 • Experiment

 • Ateljé

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: