👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna

Skapad 2017-08-14 10:42 i Förskolan Björkdungen Kristinehamn
Vi på Björken kommer under läsåret 16/17 att arbeta med tema språk. Vår barngrupp består av 17 st barn i åldrarna 1-4
Förskola
Vi vill stimulera barnens språkutveckling med hjälp av temat Babblarna, Det är sex stycken färgglada figurer som gör språkträning till ett spännande och lekfullt äventyr.De olika figurernas egenskaper är kopplat till läroplanen: språk,matematik,rörelse.socialt samspel, skapande, naturkunskap och teknik.

Innehåll

Mål enligt läroplan

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

 

 Våra lokaler är bra anpassade till verksamheten. Vi kommer låta barnen vara i olika konstellationer, både i hel och i mindre grupper


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

 

 Vår barngrupp består av barn i olika åldrar det ger oss möjlighet att dela in barnen på olika sätt "fiffig kompis"


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 

Personalen har bl.a. kompetenser i småbarnspedagogik och matematik .Tillsammans med lång erfarenhet kommer det väl till pass i temat med Babblarna.
Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

Läsåret 2017/2018

 


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

Helgrupp, och i mindre grupper. i olika konstellationer , ibland yngre /äldre grupper, ibland blandade grupper 

 


Vilket material?

Till att börja med kommer vi att arbeta med Babblarna. Babblarna är ett härligt gäng färgglada figurer vars huvudsakliga syfte är att göra språkträning till ett spännande och lekfullt äventyr.

Vi börjar med Diddi och hon vill skapa i olika material. 


Till vilken kostnad?

 


...

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Vi vill stärka barnens kommunikation och språk.Vi vill se/höra en positiv utveckling i barnens språkutveckling både vad gäller språkljud, talspråk, ordförråd, begrepp samt i deras kommunikation.


Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig (kunskap, förmåga, känsla, förståelse, verktyg, startskott 

Vi vill att barnen ska bli trygga i gruppen, så att de vågar delta, berätta, föra fram sin åsikt och uttrycka det de vill inför andra .

Det är viktigt med värdegrunden: att skapa trygghet, glädje och empati
Hur ska det märkas på barnen?

Det ska märkas på barnen genom att de vill och vågar tala eller visa inför andra barn och vuxna. Det ska också märkas på barnen att de visar  hänsyn och tar hand om och hjälper sina kompisar i olika situationer .


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Det är en förberedelse inför skolans kunskapskrav att kunna argumentera och kommunicera. Att känna tillit till sig själv och att kunna vara med och påverka i ett större sammanhang i det sociala samspelet med andra.

 


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

Vi hoppas att barnen stärks i samspel med andra men även i sin egen självkänsla/tilltro till sig själv.Med hjälp av babblarna får vi ett gemensamt fokus, både barn och pedagoger.Vi kommer att synliggöra temat på olika sätt på vår avdelning.


.

 Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 Vi arbetar med en Babblare i taget.

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

Karlstadmodellen (Babblarna). Vi vill arbeta med Babblarna som verktyg i våra samlingar och i leken. Vi ska läsa böckerna samt sjunger sångerna och använda rekvisita till. Vi ska arbeta skapande och lära oss färg och form.  

 


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

 


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 I vardagens alla situationer då vi benämner ord och begrepp som ex påklädning och måltider.


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

Vi vill att de ska se en positiv utveckling på barnen. Föräldrarna till de barn som behöver extra stöd i sin talutveckling är extra viktiga att hålla kontakt med vad vi arbetar med.


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

Vi hoppas på att föräldrarna hemma hakar på det vi arbetar med på förskolan genom att ex fråga, prata om och uppmuntra.

Att med hjälp av unikum ta del av vårt arbete.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016