👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete och pengar ht-17 åk 5

Skapad 2017-08-14 10:50 i Heby skola F-6 Heby
Vi kommer att arbeta med temat arbete och pengar i samhällskunskap. I arbetsområdet kommer vi att läsa om våra nya sedlar, om dina egna pengar, familjens pengar och vad de ska räcka till, olika yrken nu och i framtiden, regler och lagar om arbete, vad skatt är samt vad skattepengarna används till.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Hur ser våra nya sedlar ut? Hur gör man en budget? Vad ska dina pengar räcka till? Vad behöver familjens pengar räcka till? Vad gör man om pengarna inte räcker? Hur mycket betalar vi i skatt? Varför betalar vi skatt? Vad arbetar vi med? Vad finns det för regler och lagar kring arbeten? Det och mycket mer ska vi lära oss i temat om arbete och pengar.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Syftet med temat är att du ska få lära dig mer om hur människorna och samhället påverkar varandra. Du ska få lära dig mer om ekonomiska samhällsstrukturer och om olika sorters arbeten. Du ska få träna din förmåga att samtala, att uttrycka egna åsikter och att kunna framföra och bemöta argument.

Målen med arbetet är att du:

 • lär dig om våra nya sedlar och om dina egna pengar  
 • lär dig om familjens pengar och vad de ska räcka till
 • lär dig om olika yrken nu och i framtiden
 • får kunskaper om regler och lagar om arbete
 • lär dig vad skatt är och vad skattepengarna används till
 • vågar, kan och vill uttrycka din åsikt i många olika sammanhang, både i tal och i skrift.

Såhär ska vi arbeta

I undervisningen kommer du att få:

* Läsa om arbete och pengar i Samhällskunskapsboken.

* Titta på och reflektera över olika filmer om pengar, arbete och ekonomi.

* Utföra individuella arbetsuppgifter, både hemma och i skolan, där du får framföra hur du tycker och tänker kring exempelvis olika yrken och om skatter.

* Intervjua en person om dennes yrkesval och arbetskarriär.

* Beskriva ditt eget drömjobb

* Träna dig mycket på att samtala, diskutera, uttrycka egna åsikter och att framföra och bemöta argument.

 

Bedömning 

Vi kommer att bedöma:

* Ditt deltagande på lektionerna. Det är viktigt att du deltar aktivt genom att utföra de olika arbetsuppgifter du får, både individuella och i grupp. Du deltar genom att uttrycka egna åsikter och framföra argument för dessa, men också genom att lyssna och ta del av dina kamraters tankar och åsikter.

* Dina kunskaper om hur familjers ekonomi kan se ut och vad en familjs pengar behöver räcka till.

* Dina kunskaper om vad bidrag, lån, ränta och försäkringar är för något och när de kan vara bra att ha. 

* Dina kunskaper om det ekonomiska kretsloppet.

* Dina kunskaper om olika sorters arbeten, om varor och om tjänster. Vad arbetar vi med? Vad är en vara? 

* Dina kunskaper om lagar och regler om arbete och om fackföreningar.

* Dina kunskaper om skatter. Varför finns de? Vad används skattepengarna till? Vad är den offentliga sektorn?

Begrepp

Nyckelord som du ska känna till/kunna använda efter avslutat tema:

 1. varor
 2. tjänster
 3. konsumtion
 4. fackförening
 5. ombudsman
 6. strejk
 7. iockout
 8. kollektivavtal
 9. arbetslöshet
 10. elektroniska pengar
 11. mynt
 12. sedlar
 13. lön
 14. staten
 15. landsting
 16. kommuner
 17. regioner
 18. offentliga sektorn
 19. moms
 20. ränta
 21. utbud
 22. efterfrågan
 23. inflation
 24. budget
 25. bank
 26. lån

Uppgifter

 • Intervjua en person

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Arbete och pengar åk 4

Behöver öva mer
Når målet
Når målet med god marginal
Familjens ekonomi
Du kan förklara hur en familjs ekonomi kan se ut. Vad de kan ha för inkomster och utgifter. Du kan göra en budget. Förklara fördelar och nackdelar med att låna.
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  A 6
Yrken
Du vet vad det finns för olika yrken nu samt kan reflektera över vad det kan finnas för yrken i framtiden. Du har intervjuat någon om dess yrke och kan beskriva ditt drömyrke.
 • Sh  4-6
Regler och lagar om arbete
Du vet varför det finns regler och lagar om arbete. Du kan beskriva några regler och lagar som finns samt reflektera över dessa.
 • Sh  4-6
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Skatt och skattepengar
Du vet vad skatt är och vad skattepengarna kan användas till. Du kan reflektera över skatt och skattepengar.
 • Sh  4-6
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Uttrycker dina åsikter
Du kan, vill och vågar uttrycka dina åsikter kring arbete och pengar. Samt förklara varför du har dessa åsikter.
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Begrepp
Du kan använda dig utav och vet vad nyckelorden betyder.
 • Sh  E 6