Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor, myter, fabler och legender

Skapad 2017-08-14 12:27 i Västerholm Grundskolor
Ett större projekt med utgångspunkt i folksagor. Ska träna skrivande, läsande och muntliga förmågor.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Sagor

Vi bekantar oss med några olika sorters folksagor. Fokus ligger på att läsa några klassiska folksagor av olika slag och försöka hinna mening och budskap i dessa samt likheter mellan dem.

Myter

Vi hittar budskap och tolkar några klassiska myter. Vi arbetar bland annat med avsnittet om myter och de medföljande uppgifterna i Studio Svenska 2 (s.61-76)

Fabler

Vi hittar budskap och tolkar några klassiska fabler.

Legender

Vi hittar budskap och tolkar några klassiska legender. Vi arbetar bland annat med avsnittet om myter och de medföljande uppgifterna i Studio Svenska 2 (s.61-76)

 

Läsförståelse

Svaren på läsförståelseuppgifterna i Studio Svenska är det grundläggande underlaget för läsförståelsedelen. För de som vill utmana sig själva finns det svårare texter och uppgifter i antologisamlingen där man får ytterligare möjligheter att visa hur väl man kan förstå sagor och myter.

 

Presentation

Här handlar det om att samla information. Ni ska hitta en folksaga, antingen att ni frågar hemma eller söker på internet. Den ska ni sedan presentera kort. Presentationen ska beskriva kort vad er berättelse handlar om och vad sagans budskap är.

 

Matriser

Sv SvA
Folksagor

F
Har inte uppnått kraven./Har inte gjort klart uppgiften.
E
Högre än E
Ny nivå
Läsförståelse och resonemang
Det handlar om att kunna se budskapen och idéerna bakom orden.
Har inte uppnått kraven./Har inte gjort klart uppgiften.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk med viss koppling till orsakssamband och andra texter visar du en grundläggande läsförståelse.
Du föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk med relativt god koppling till orsakssamband och andra texter visar du en god läsförståelse.
Att hitta en folksaga
Finns bara en nivå. Godkänt eller inte godkänt.
Har inte uppnått kraven./Har inte gjort klart uppgiften.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från förälder eller annan person (alternativt internet).

Ny rubrik

F
Har inte uppnått kraven./Har inte gjort klart uppgiften.
E
Högre än E
Ny nivå
Redovisning
Att kunna förbereda sig för och genomföra en redovisning.
Har inte uppnått kraven./Har inte gjort klart uppgiften.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser Du gör din redovisning med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser Du gör din redovisning med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du har visat att du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med välfungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: