Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dessertkurs 20-21

Skapad 2017-08-14 13:17 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Matlagningskunskap
I den här kursen kommer du att få utveckla dina kunskaper kring desserter. Du kommer att få kännedom kring viktiga byggstenar som är grunden till fantastiska desserter. Du kommer att få utmana dina estetiska och kreativa sidor samtidigt som du komponerar smakrika rätter.

Innehåll

Syftet med kursen:

Du ska utveckla förmåga att yrkesmässigt tillverka desserter och lära dig att utforma recept samt kalkyler.

Du skall ha utvecklat dina talanger inom kreativitet, problemlösning och initiativförmåga samt lära dig att arbeta självständigt och i grupp.

Genom att praktiskt tillämpa dina kunskaper skall du ges möjligheten att pröva olika arbetsuppgifter som rör desserter.

Kursens centrala innehåll (skolverket säger):

 • Förmåga att planera och organisera skapandet kring desserter
 • Tillaga välsmakande, estetiska och avancerade desserter utifrån trend och tradition.
 • Arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
 • utvärdera dina arbeten och resultat samt samarbeta med andra.
 • utforma recept och kalkyler. Samt se historian och kulturen bakom desserter.

 

Detta krävs för att nå E eller högre i kursen:

– planera och organisera ditt arbete.

– tillaga metodiskt, hantverksmässigt och tekniskt avancerade desserter.

– använda rätt handlag, metoder, redskap och maskiner.

– utföra arbetet inom givna tidsramar.

– utforma recept och komponeringar av desserter.

– arbeta hygieniskt och säkert.

– utvärdera ditt arbete.

– samarbeta med andra och kommunicera med fackspråk.

 

Så här kommer vi arbeta under kursens gång:

I undervisningen kommer du att arbeta både enskilt och i grupp.

Vi kommer för det mesta att arbeta praktiskt men teoretiska delar kommer också att bli berörda i undervisningen.

Vi kommer utifrån grunder och sensoriska tester att utforma desserter med olika innehåll som tillför olika konsistenser och temperaturer på tallrike

 

Delmål

– sensoriska tester av olika huvudråvaror för att på bästa sätt lära sig och fördjupa sig i råvarornas olika karaktärer och användnings-områden.

– komponera desserter utifrån tema och tradition.

– arbeta med olika texturer och temperaturer hos de olika komponenterna för att utveckla kunskap att skapa avancerade desserter.

– Stort fokus kommer att ligga på särskilda ”grunder” ifrån konditori-branschen

 

Så här kommer du att bedömas:

Huvudsakligen kommer jag använda mig av formativ bedömning vilket innebär att du varje lektion bedöms av mig som lärare och får feedback på vad du kan göra för att utvecklas inom området på bästa sätt. Inga betyg kommer att sättas för än på slutet av kursen. när vi närmar oss slutet av kursen kommer du att få göra både ett teoretiskt och praktiskt prov som kommer att bedömas mer summativt, men av resterande tid i kursen kommer du ha ytterligare tid att utveckla och förbättra dina kunskaper så du har möjlighet att nå det betyg du önskar.

Uppgifter

 • Distansundervisning i Dessertkurs.

 • Detaljplanering 2020

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Yrkesmässig och experimentell matlagning inom valt specialiseringsområde. Exempel på specialiseringsområden kan vara kreativ matlagning, molekylär gastronomi, internationell matlagning, tematisk matlagning och snabbmat eller street food.
  Mal  -
 • Tillverkning av avancerade och experimentella maträtter och anrättningar.
  Mal  -
 • Matlagningens trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde.
  Mal  -
 • Matkulturer i dag och i ett historiskt perspektiv inom valt specialiseringsområde. Hur matkulturer påverkas av andra kulturer.
  Mal  -
 • Ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring.
  Mal  -
 • Framtagande av recept, matsedlar och menyer inom valt specialiseringsområde.
  Mal  -
 • Hygien och dagliga hygienrutiner, till exempel rengöring av lokaler och utrustning.
  Mal  -
 • Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser som gäller inom området.
  Mal  -
 • Kommunikation med andra samt fackterminologi.
  Mal  -

Matriser

Mal
Dessertkurs, MALMAL00S

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
– Förmåga att planera och organisera desserter.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare matlagning.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning.
-Tillaga välsmakande, estetiska och avancerade desserter.
Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och i samråd med handledare avancerade och experimentella maträtter och anrättningar inom valt specialiseringsområde med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med visst handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften.
Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare avancerade och experimentella maträtter och anrättningar inom valt specialiseringsområde med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften.
Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare avancerade och experimentella maträtter och anrättningar inom valt specialiseringsområde med god kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med mycket gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften.
– utvärdera dina arbeten och resultat samt samarbeta med andra.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
– Utforma recept och kalkyler. Samt se historian och kulturen bakom desserter.
I arbetet redogör eleven översiktligt för ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring. Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer inom valt specialiseringsområde.
I arbetet redogör eleven utförligt för ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring. Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer inom valt specialiseringsområde.
I arbetet redogör eleven utförligt och nyanserat för ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring. Eleven utformar med säkerhet recept, matsedlar och menyer inom valt specialiseringsområde.
-Arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar inom givna tidsramar och tar hänsyn till trend och tradition.
Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. Eleven redogör översiktligt för trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde samt för hur matkulturer förändras genom historien och påverkas av andra kulturer.
Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. Eleven redogör utförligt för trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde samt för hur matkulturer förändras genom historien och påverkas av andra kulturer.
Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. Eleven redogör utförligt och nyanserat för trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde samt för hur matkulturer förändras genom historien och påverkas av andra kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: