Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering idrott och hälsa

Skapad 2017-08-14 13:37 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa ger en chans att utveckla, förstå och prova hur rörelse, friluftsliv, spel, lekar, träning, livsstil och andra faktorer kan få oss att fungera och må bättre.

Innehåll

Planering för Idrott och hälsa åk 4-6

Syfte

Kopplingar till läroplan

 •  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 •  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 •  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 •  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Genomförande

Genom:

 • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
 • orientering i närmiljön med hjälp av kartor och kartor uppbyggnad och symboler
 • rörelseövningar i kombination med gymnastikredskap och andra redskap 
 • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
 • simning i mag- och ryggläge
 • hantering av nödsituationer vid vatten
 • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm.
 • säkerhet och hänsynstagande 

Bedömning

Vi bedömer:                                                                       

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter
 • din förmåga att röra dig i takt till musik
 • din fömåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler
 • ditt hänsynstagande vid natur- och utomhusaktiviteter samt salslektioner
 • din förmåga att orientera
 • din simkunnighet
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan
 • din förmåga att hantera säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelser
 • din förmåga att visa och ge enkla beskrivningar om hur man förebygger skador vid träning
 • din kunskap om hur man hanterar nödsituationer vid vatten 
 • **********************************************************************************
 • Bedömning sker kontinuerligt under läsåret.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: