Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårtermin 2021

Skapad 2017-08-14 13:38 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Språkets struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Innehåll

 

Eleverna ska kunna:

.förklara vad påverkar årstider på olika världsdelar

.beskriva egenskaper för varje årstid

 .svara på frågan: vilka epoker känner du till

.välja en epok och gör en redovisning (muntligt med hjälp av digitala verktyg) om epokens historia och litteratur/kultur i hemlandet jämför med Sverige 

.beskriva en epok skriftigt ( hitta material digitalt eller i historiska böcker)

 

II.  Aktiviteter för bedömning  ”Nya språket lyfter”

 muntlig : presentera en epok: författare, kända personer,  som du väljer själv.(individuellt och i grupp)

läsa : läsa  texter  som handlar om  epokernas historia litteratur och kultur.

skriva : beskriva en epok, (bild, ljud,  och text)

 III.       Material och arbetssätt/ arbetsformer

texter  som handlar om hamlandes och Sveriges kultur och historia   

Bilder och video som är relevanta till temat 

Olika uppgifter digitalt och på pappret

 

Vi kommer att arbeta individuellt, med partner eller i grupp, digitalt för bedömning och dokumentation.

Introduktion av nya begrepp och deras betydelse samt praktisk användning

Lyssna/läsa och svara på frågorna, sammanfatta, resonera, reflektera om innehållet i olika typer av texter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  MlSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  MlSyfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 •  MlSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  MlSyfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 •  MlSyfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Centralt innehåll
 •  Ml  7-9Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 •  Ml  7-9Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 •  Ml  7-9Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 •  Ml  7-9Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 •  Ml  7-9Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 •  Ml  7-9Språkbruk Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
 •  Ml  7-9Kultur och samhälle Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: