👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3 läsa/läsförståelse

Skapad 2017-08-14 13:50 i Holmesskolan Torsby
Läsa/ läsförståelse
Grundskola 3 Svenska
Att kunna läsa en text med gott läsflyt och en god läsförståelse.

Innehåll

Mål: "att formulera sig och kommunicera i tal och skrift"

Centralt innehåll

Beskrivning och konkretisering av målen:

Du kommer att få öva nya ord och läsa olika texter så att du får ett bra flyt i din läsning och så att du kan använda olika avkodningsmetoder när du läser nya och obekanta ord. Jag kommer också att undervisa dig i olika genrer (beskrivande rapport, berättande text och instruerande text) så att du kan förstå olika texters innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Så här kommer jag bedöma vad du lärt dig.

 • du kan läsa texter genom att använda avancerad ljudningsstrategi och vanligt förekommande ord läser du direkt (automatiskt)
 • du visar förståelse för innehållet genom att du kan återberätta, ställa och besvara frågor och reflektera kring texten 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3