Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5. Del 1. Ht 2017

Skapad 2017-08-14 13:58 i Bergagårdsskolan Öckerö
Grundskola 5 Matematik
Kapitel 1-3 i boken "Mattespanarna 5A"

Innehåll

Målet med vårt arbete är att du ska känna till:

 • Tal med decimaler, för att förstå hur man skriver längder eller kronor
 • Storleksordna tal med decimaler, för att kunna jämföra tex två längder med varandra
 • Negativa tal, för att kunna läsa av temperaturen på en termometer
 • Talmönster, för att kunna beskriva en särskild ordning
 • Bråk, för att kunna veta hur mycket som är kvar om någon tar en fjärdedel av tex en tårta
 • Procent, för att förstå ett uttryck som ofta används i affärer
 • Algebra, för att även kunna teckna obekanta tal och ta reda på något okänt, tex hur långt något måste vara för att räcka till
 • Addition och subtraktion med decimaltal, för att kunna räkna med decimaltal
 • Uppskattning och överslag, för att det ofta är värdefullt att få ett ungefärligt värde på en uträkning
 • Förminskningar och förstoringar, för att förstå hur en karta fungerar
 • Symmetrier, för att kunna beskriva hur många tavlor eller hus är uppbyggda
 • Geometriska mönster, för att förstå hur tex tapetmönster är gjorda
 • Tredimensionella figurer, för att kunna beskriva hur tex ett hus ser ut ur en annan vinkel

 

Hur ska vi nå målet?

 • Vi löser matteproblem tillsammans i grupper
 • Du tränar i din mattebok
 • Vi tittar på film

 

Hur kan du visa att du nått målet?

 • Du får visa vad du kan på prov
 • Du visar vad du kan under grupparbeten
 • Du visar vad du kan under gemensamma diskussioner och arbete i matteboken

Vi kommer att bedöma din förmåga med hjälp av en matris.

Den finner du under fliken "kunskaper" samt längst ned på denna sidan.

 

Tidsschema

Varje kapitel inleds med högläsning i "Spanarboken" samt att eleven löser ett matteproblem knutet till berättelsen. Dels enskilt och dels i grupp

vecka 34 startkapitel. Repetition sid 8-13

vecka 35-37 kapitel 1

vecka 38-40 kapitel 2

vecka 41-43 kapitel 3, Prov v 43

vecka 45-47 kapitel 4

vecka 48- 50 kapitel 5. prov v 50

Matriser

Ma
Matematik, Bergagårdsskolan åk 5

Förmågor

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket mer än godtagabara kunskaper
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
B
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
M
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamåls enliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
P
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
RK
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillväga gångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: