Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2017-08-14 14:16 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska
Vad är trafik? Hur beter vi oss säkert i trafiken? Vad betyder trafikmärkena? Vad finns det för trafikregler?

Innehåll

 

Arbetsområdet

Vi ska lära oss hur man beter sig i trafiken. Vi ska utforska trafiken i närmiljön och ta reda på var det finns farliga platser. 

Mål

Du ska:

 •  förstå hur man uppträder på ett säkert sätt i trafiken
 •  kunna berätta om några riskfyllda platser i närområdet 
 •  kunna samtala om regler och förklara varför de behövs 
 • kunna förstå några vanliga trafikmärken

 

Arbetssätt

Vi kommer att

 • promenera i närområdet och titta på riskfyllda platser
 • se på filmer
 • rita kartor
 • skriva och filma instruktioner
 • samtala om trafikregler och trafikmärken

Redovisningsform

 • prova varandras instruktioner
 • rita och skriva om reglerna, filma
 • diskussioner

Bedömning

 • Vi observerar dej i trafikmiljön
 • Vi bedömer om du deltar i samtal om regler

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: